EkonomiGrävNyheterPolitikSamhälleSenaste

I Fokus granskar: Politiker får en miljon om året

Jakobsbergs kommunhus. Bilden är ett montage.

Järfällapolitikerna tjänar mer än riksdagsledamöterna och toppar inkomstligan i Stockholms län. Det kan Järfälla i Fokus avslöja efter en granskning av politikers arvoden i regionens samtliga kommuner.

Mest betalt får kommunstyrelsens ordförande Eva Ullberg (S), som har ett arvode på 96 847 kronor i månaden. Det är nästan 30 procent mer än vad riksdagsledamöterna får och drygt 64 000 kronor över den genomsnittliga inkomsten för personer mellan 20 och 64 år i Järfälla.

Övriga kommunalråd i Järfällas politiska styre får närmare 82 000 i arvode medan oppositionsledaren Emma Feldman (M) ligger lite högre på dryga 89 000 kronor.

“Väldigt tungt ansvar”
Victor Harju (S) är ordförande för kommunens arvodeskommitté. Han säger att de höga arvodena för kommunalråden beror på att de har ett tyngre uppdrag än enskilda riksdagsledamöter.
– Kommunstyrelsens ordförande har ett väldigt stort ansvar, bland annat att sköta krisledning, vilket en riksdagsledamot inte har. Järfälla är också länets snabbast växande kommun och det innebär tyngre arbetsuppgifter för våra styrande politiker.

Sverige växer också och riksdagen tar beslut om hela landet, är inte det ett stort ansvar?
– I riksdagen har du 348 kollegor att dela ansvaret med, i Järfälla är de inte alls lika många, säger Victor Harju (S).

Järfälla har tre gånger fler kommunalråd per invånare i kommunen, än vad Sverige har riksdagsledamöter per invånare i landet. Hur tänker du kring det?
– Jag har inte koll på de exakta siffrorna, men det är ett tungt ansvar att styra en stor kommun som Järfälla.

Victor Harju (S). Ordförande arvodeskommitén.

Nya arvoden sedan 2022
Även om arvodeskommittén arbetar fram underlag och riktlinjer kring arvoden, så ligger det yttersta ansvaret hos kommunfullmäktige som röstar om förslagen. Fullmäktige beslutade om kommunalrådens arvoden i juni 2022. Då var Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna de enda partierna som röstade emot förslaget.

Trots att kommuner som Solna, Sundbyberg och Sollentuna har valt att ha samma arvodesnivå som i riksdagen, valde alltså en övervägande majoritet av Järfällas politiker för så sent som för två år sedan att ha högre arvoden. Högst i Stockholms län ligger Stockholms stad där grundarvodet för kommunalråden är 120 400 kronor i månaden. Värmdö och Tyresö kommun går istället emot trenden med höga politikerarvoden och har lagt sig under riksdagslönen.

Victor Harju tycker att det är ett problem att det är olika nivåer i olika kommuner och önskar tydligare riktlinjer från Sveriges kommuner och regioner, SKR.
– Visst behöver det finnas flexibilitet utifrån kommunernas storlek, men det hade varit bra med generella riktlinjer, säger han. Den politiska majoriteten ska inte kunna utnyttja arvoden för att gynna eller försvåra för enskilda partier.

I nästa artikel granskar Järfälla i Fokus politikernas förmåner när de lämnar sitt uppdrag som kommunal- eller oppositionsråd.

Text: Kattis Folkeson
katarina.folkesson@jakobsbergsfolkhogskola.se