EkonomiGrävNyheterPolitikSamhälleSenaste

Ett års extra cash för Järfällas politiker

Foto: Camilla Svensk/Sveriges riksdag, Cassandra Solback/Järfälla i Fokus. Bilden är ett montage.

Järfälla i Fokus granskar politikernas arvoden och kunde tidigare visa att Järfällas kommunalråd får högre betalt än riksdagsledamöterna. Lokala politiker har dessutom en mer generös fallskärm när de avslutar sitt politiska uppdrag.

För varje år som man har varit kommunalråd, får en avgående politiker fortsatt ersättning i tre månader efter att den avslutat sitt uppdrag. För den som har varit kommunalråd i fyra år innebär det en månadsvis utbetalning i ett år.

Det här gäller i max två år, precis som för riksdagsledamöterna – men Järfällas kommunalråd kan även fortsätta att få en del av sitt arvode i ytterligare ett år. Reglerna om detta så kallade omställningsstöd är hämtade från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

– Som heltidspolitiker har du inte samma trygghet som en anställd, förklarar Niclas Lindahl, förhandlare inom pensions- och försäkringsområdet på SKR. Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag och du kan få gå på dagen utan någon uppsägningstid. Dessutom tappar man år på arbetsmarknaden som kan vara svåra att ta igen.

Ses det inte som en merit att ha haft en så hög position i en kommun?

– Inte för alla. För en del är ett politiskt uppdrag en belastning i ens CV. Så omställningsstödet är ett sätt att kompensera för den otrygghet som det innebär att inte vara anställd.

Niclas Lindahl säger också att de generösare reglerna för kommunalråden beror på att SKR inte samkör sina riktlinjer med riksdagen.

– Dagens regler ska ses i ljuset av de tidigare riktlinjerna, som gällde fram till 2014. Innan dess kunde man få omställningsstöd i upp till 15 år, så tre år är en väldigt stor skillnad.

Men riksdagen hade tidigare regler som i stort sett innebar livstidspension och ändrade ändå till högst två år med omställningsstöd. De flesta anställda har en uppsägningstid på tre månader, varför behöver kommunpolitiker tre år?

– Det kan jag inte svara på. Det finns anledning att se över riktlinjerna.

I nästa artikel frågar Järfälla i Fokus politikerna själva om deras arvoden och omställningsstöd.

  • Avgående kommunalråd kan ansöka om omställningsstöd. Stödet utgår till den som har haft ett politiskt uppdrag om minst 40%.
  • Man får omställningsstöd i tre månader per år som kommunalråd, men maximalt i tre år.
  • Första och andra året utbetalas 85% av arvodet.
  • Tredje året utbetalas 60% av arvodet.
  • En övervägande majoritet av kommunerna i Stockholms län har valt att följa SKR:s rekommendation om omställningsstöd – men inte alla. Sundbyberg, Vaxholm och Salem är exempel på kommuner som inte har något omställningsstöd alls.

Text: Kattis Folkeson
katarina.folkesson@jakobsbergsfolkhogskola.se