NyheterPolitikSamhälleSenaste

JF möter M: “Vår målsättning är att Järfälla inte ska vara på polisens lista över utsatta områden”.

Trygghet, skola och företagsklimat är några av Moderaterna i Järfällas viktigaste valfrågor. Järfälla i Fokus har träffat moderaten Emma Feldman för att prata om det kommande valet. 

Det vankas val i höst och inför det pratar Järfälla i Fokus med några av de lokala kommunpolitikerna i Järfälla. Vi har träffat Moderaten Emma Feldman som är kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd samt ordförande i Järfälla Näringslivs AB. Vad är Moderaterna i Järfällas viktigaste valfrågor?  Vad har de gjort under denna mandatperiod och vad hoppas de på inför nästa? Emma Feldman är kommunstyrelsens ordförande och svarar på Järfälla i Fokus frågor.

Vilka är de viktigaste frågorna för Moderaterna i Järfälla kommun?

–Trygghet, skola och företagsklimat. Det är de frågorna som vi har prioriterat under denna mandatperiod och kommer fortsätta att prioritera. Det är även de frågorna som vi ser är viktigast för Järfällaborna.

Hur har ni arbetat med dessa frågor?

– Skolfrågorna har Liberalerna hand om. Trygghetsfrågorna har vi arbetat målmedvetet och strukturerat med sedan dag ett. Den frågan har vi lagt mycket tid, energi och resurser på. Vi har tagit fram ett 77-punktsprogram för ökad trygghet och ett 76 punktsprogram för våra socialt utsatta områden. 

– Två områden i Järfälla är idag på polisens lista över utsatta områden, Sångvägen och Lilla Ulvsättra. Vår målsättning är att det inte ska vara några områden i Järfälla på den listan.

– Vi har samarbetat med bostadsbolaget Järfällahus som bidrar med trygghetssamordnare, trygghetskameror och upprustning av området.

Hur vill ni fortsätta arbeta med frågorna under kommande mandatperiod?

– Man löser inga problem på fyra år. Vi är på rätt väg och ska fortsätta på den vägen. Om vi hade tänkt på att göra något annorlunda sätt skulle vi ha gjort det nu och inte väntat med att göra det till nästa mandatperiod. 

Vad hoppas ni på för resultat inför valet 2022?

– Såklart hoppas vi på att plocka fler mandat. Men vi ser att Järfällaborna ser positivt på vår politik och känner att vi politiker lyssnar på dem.

Hur ser stödet ut för Moderaterna i Järfälla kommun?

– Vi ser ett stort regionalt stöd för Moderaterna i Stockholm län. Vi tänker främst att det är för att vi prioriterar trygghetsfrågan högt och att medborgarna tycker att vi har bäst svar på den frågan.

Enligt en undersökning från Novus från mars är de viktigaste frågorna för de svenska väljarna sjukvård, lag och ordning samt invandring och integration.

Hur vill ni förbättra sjukvården i kommunen?

– Det är en regional fråga och inte en kommunal. Men vi ser att Järfälla har levererat god omsorg genom hemtjänsten under coronapandemin. Vi har haft både interna och externa granskningar genomförda av bland annat PwC (multinationellt konsultföretag, reds.anm.) som har bekräftat att vi har levererat god vård. 

Vad gör ni för att få ett tryggare Järfälla?

– Fler ordningsvakter och fler trygghetskameror är något som vi eftersträvar. Vi har ansökt om det hos kommunen och fått avslag flera gånger. Det är ett långsiktigt arbete och en nationell fråga då vi vill ha fler poliser som inte finns i nuläget.

Hur jobbar ni med integration?

– Det är ett omfattande och långsiktigt arbete. Det viktigaste är lära sig det svenska språket och komma ut i arbete. Vi vill ha hårdare krav på försörjningsstöd. Det ska inte gå att komma till Sverige och få bidrag. Det är en skyldighet att lära sig språket och göra sig anställningsbar. Det är för många människor som står utanför samhället för att de inte kan språket.

Vad gör kommunen för flyktingar från Ukraina?

– Idag har vi ca 100 ukrainare i evakueringsboenden och ca 350 i eget boende som de har fixat på egen hand, så det är ett stort antal som bor i Järfälla just nu. Ytterst är det statens och migrationsverkets ansvar. Vi har inte ett etableringsansvar för flyktingarna från Ukraina idag och det är det största problemet. Vi gör mer än vad vi behöver, just för att vi och medborgarna i Järfälla tycker att det är viktigt. 

Vad vill ni i Moderaterna säga till Järfällaborna?

– Vi tar ansvar Järfällas ekonomi eftersom att det är en förutsättning för allting annat. Röstar man på Moderaterna röstar man för ansvar och långsiktighet. 

Foto: TT

JF möter är en intervjuserie där vi har intervjuat Järfällas lokalpolitiker.
Vi har träffat alla partier som sitter i Järfällas kommunfullmäktige, förutom Sverigedemokraterna som vi har sökt utan framgång. 

Linni Ros Sitepu

linni.sitepu@jakobsbergsfolkhogskola.se