NyheterSamhälleSenaste

Fladdermössen flyttar in till barnens utflyktslekplatser

Fladdermusholkar är uppsatta vid de nya utflyktslekplatserna i Sandvik och Slammertorp. Eftersom kommunen valt att inte belysa lekplatserna kan de fridlysta och ljudkänsliga fladdermössen trivas, tror fladdermusguiden Håkan Ignell.

Bland balansbrädor, djurfigurer i trä och kojor vid de två nyinvigda utflyktslekplatserna i Järfälla finns också ett fåtal fladdermusholkar. Huvudsyftet är att barn och unga ska lära sig om djurlivet som finns i naturområdena.

– Det kanske inte gynnar fladdermuspopulationen direkt, men det blir en långsiktig investering när barn och unga förstår vikten av att värna om miljön, säger projektledaren Dan Hellström på Järfälla kommun.

Inte kompensation för fällda träd

Fladdermusexperten Håkan Ignell har varit fladdermusguide i Järfälla under flera års tid. Han är positiv till initiativet, så länge det inte görs för att kompensera för fällda träd i området. Fladdermöss bor helst i hålträd, som skapas naturligt genom århundraden eller med hjälp av hackspettens idoga arbete.

– Att sätta upp holkar för att väcka intresse för fladdermöss är jättebra. Men man ska inte bli ledsen om det inte flyttar in någon – tvärtom! Om ingen flyttar in betyder det att det finns bra naturliga boplatser i området, säger Håkan Ignell. 

Dan Hellström på Järfälla kommun menar att syftet inte är att kompensera för trädfällning, utan ett fristående projekt för att främja lek och aktivitet i naturen. 

Fransfladdermus är en av arterna som hittats i Järfälla. Foto: Håkan Ignell.

Obelysta lekplatser en fördel 

Håkan Ignell tror inte att lek och stoj på lekplatserna besvärar potentiella hyresgäster i holkarna. Fladdermöss är relativt tåliga djur, bortsett från att de är mycket känsliga för belysning.

– Det är en dålig idé att sätta upp fladdermusholkar i närheten av lampor, säger Håkan Ignell.  

Utflyktslekplatserna är inte belysta, men Dan Hellström berättar att lekplatserna ligger nära elljusspår vilket kan påverka fladdermössens eventuella inflytt. 

Både Järfälla kommun och Håkan Ignell är positivt inställda till fladdermusvandringar för allmänheten framöver. Håkan Ignell tror inte att coronaviruset, som Världshälsoorganisationen WHO tror spreds från fladdermöss till människor i Wuhan, har givit fladdermössen sämre rykte:

– Fladdermöss är fascinerande på många sätt och en viktig del i ekosystemet. Och man behöver ju inte äta upp dem, säger Håkan Ignell.

Om fladdermöss i Järfälla:

  • Under 2021 föreslås en ny fladdermusinventering i Järfälla. 
  • Senaste inventeringen av fladdermöss i Järfälla genomfördes i juli 2015. Den visar att flertalet områden i Järfälla är tydligt artika, med minst nio fladdermusarter. I hela Sverige finns totalt 19 arter. 
  • Av de nio fladdermusarterna upptäcktes 2015 en rödlistad art, fransfladdermusen. 
  • Molnsätra gård, Granskog, Säby gård och området vid Görvälns slott bedöms vara artrikast i Järfälla. 

Omslagsbild: Lisa Barkholt Nord, Fladdermusholk i Utflyktsparken Sandvik

Lisa Barkholt Nord

lisa.nord@jakobsbergsfolkhogskola.se