hälsaMiljöNyheterSamhälleSenaste

Kommunen väntar på bidrag – giftet kvar i marken

Förra året kunde Järfälla i Fokus avslöja att den förgiftade marken vid Björkebyskolan stått orörd sedan 2017. Nu hoppas kommunen att Naturvårdsverket ska bevilja deras ansökan om att dela på kostnaden. I så fall väntar ett statsbidrag på mer än 19 miljoner kronor.

I januari 2023 registrerade Länsstyrelsen i Stockholm ett nytt ärende från Järfälla kommuns bygg- och miljöförvaltning. Efter många diskussioner har de två parterna kommit överens om ansvarsfördelningen för saneringen av marken vid Björkebyskolan. 

Sofia Frankki, handläggare för ärendet på Länsstyrelsen, förklarar att de först gör en bedömning av ärendet och en prioritering inom länet. Men beslutet om statsbidraget görs av Naturvårdsverket som gör en prioritering för hela Sverige. I februari skickades därför ansökan vidare från Länsstyrelsen till Naturvårdsverket. 

– De har sista budet där, säger Sofia Frankki. Jag hoppas på ett svar innan sommaren.

Enligt Järfälla kommuns ansökan uppgick det sökta bidraget till 19,8 miljoner kronor. Det är 45 procent av den totala kostnaden för arbetet. I den slutliga kostnaden ingår de undersökningar och delåtgärder som redan utförts. Det handlar om ungefär 14 miljoner kronor som har betalats av kommunen. Om Naturvårdsverket avslår bidragsansökan finns det ingen möjlighet att överklaga beslutet. Kommunen måste då skicka en ny ansökan. Eller betala hela kostnaden på strax över 44 miljoner kronor själva. 

– Jag hoppas att inte den situationen uppkommer, säger Johan Karlsson från bygg- och miljöförvaltningen samt kontakt för ärendet i Järfälla kommun.

Han förklarar vidare att om det blir så att kommunen måste stå för hela kostnaden kommer det behöva delas upp på en period på upp till tio år. Anledningen är att Järfälla kommun inte har medel för att klara hela summan på en gång. 

Om Naturvårdsverket beviljar bidraget påbörjar kommunen en upphandling av saneringsarbetet, vilket enligt Johan Karlsson tar ungefär två månader. Starten av markarbetet dröjer troligtvis till 2024, även om entreprenören för arbetet bestäms i år.

– Vi hoppas kunna göra det under sommaren när eleverna inte är på plats, förklarar Johan Karlsson. 

Om Järfälla kommun får statligt bidrag för att utföra saneringen vid Björkebyskolan kommer arbetet troligtvis ske sommaren 2024 samt sommaren 2025, och bör enligt Johan Karlsson vara avslutat till år 2026.

Bildkälla: Järfälla kommuns ansökan till Länsstyrelsen och Järfällakartan.

Anna Klein

anna.klein@jakobsbergsfolkhogskola.se