FamiljMiljöNyheterPolitikSamhälleSenaste

Skoldebattören: Kommunernas höjda elevpeng är snarare en nedskärning

Regeringen har i årets vårbudget inte gett tillskott till Sveriges kommuner. Skolan, som redan före inflationen låg back, kommer i år få det svårare med ekonomin. Järfällas skolor utgör troligen inget undantag. 

– Politiker säger att de ska satsa på skolan, men det sker inte, säger skoldebattören Marcus Larsson.

I Järfällas verksamhetsplan för 2023 står det att Järfälla höjer intäkterna för barn- och elevpeng med 30,8 miljoner kronor. Detta är enligt Järfälla kommun en höjning av elevpengen med cirka 2,4 procent. Men tittar man på den rapport som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram beräknas att kostnaderna i samhället har ökat och därmed bör skolans utgifter ligga på en fyraprocentig ökning. 

Allting under fyra procent innebär alltså i realiteten en nedskärning. Det vill säga att Järfälla kommuns höjning av intäkter inte kommer i närheten av vad skolorna behöver. Dessutom står det i samma verksamhetsplan för år 2023 att barn- och ungdomsnämnden har ett effektiviseringskrav. 

– Politikerna vet att kostnaderna för skolan ökar, ändå ligger budgeten under det SKR beräknar behövas i skolan. I stället för att höja budgeten till de fyra procent som SKR rekommenderar talar såväl kommunpolitiker som regeringspolitiker snarare om en effektivisering. Men ingen vet riktigt hur man ska effektivisera, säger Marcus Larson som är lärare och en av initiativtagarna till tankesmedjan Balans.  

Konsekvenserna av effektiviseringen blir enligt Marcus Larsson att undervisningstiderna för lärare ökar. I Sverige, menar Marcus Larsson, har undervisningstiden ökat med 10 procent, vilket i längden resulterar i att lärare blir överarbetade och utmattade. 

– Transparensen i svensk kommunal förvaltning är inte hundraprocentig. Dessutom vet politiker,  genom SKR:s beräkningar, att skolan behöver öka sin budget med fyra procent, ändå väljer politiker att bara höja elevpengen med några få procent.  Det är inte transparent och heller ingen lögn men något politiker kan gå ut i val med och säga att vi satsar på skolan. 

Till SVT säger ordförande för Sveriges lärare Johanna Jaara Åstrand att det årets vårbudget är en katastrofbudget och menar att det kommer att få förödande konsekvenser för skolorna i Sverige.  

Foto: Segen Meles

Segen Meles

segen.meles@jakobsbergsfolkhogskola