FamiljMiljöNyheterSamhälleSenaste

Stora skillnader i siffror om barns mässlingvaccin

Förra veckan upptäcktes ett fall av mässlingen i närheten av Järfälla. Enligt Folkhälsomyndigheten är vaccinationstäckningen låg inom kommunen. Men den statistiken stämmer inte överens med Region Stockholms rapportering. 

Smittspårning pågår efter ett upptäckt fall av mässling på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, det rapporterade P4 Stockholm i måndags. 

Senaste fallet av mässling i Stockholms län var år 2020. Antalet barn i Järfälla kommun som vaccinerats med det så kallade MPR-vaccinet låg 2021 på 95,5 procent, enligt en rapport från Barnhälsovårdsenheten.

– Vi har inte haft något problem med vaccinmotstånd i Järfälla, säger Helena Martin, barnhälsovårdsöverläkare i Region Stockholm till Järfälla i fokus. 

Samtidigt visar statistik från Folkhälsomyndigheten (FHM) att Järfälla kommun år 2021 hade en vaccinationsgrad på 79,4 procent för MPR-vaccinet. Det är 15 procentenheter lägre än den som Barnhälsovårdsenheten rapporterar. 

På FHM:s hemsida finns information om felkällor kopplat till antalet vaccinerade. På ett antal ställen i rapporten från FHM förekommer samma förklaring. Man får fram informationen genom att klicka på ett “i”, sedan följer en text om hur siffrorna inhämtats, vad de visar och längst ner en förklaring till underrapporteringen. 

Bildtext: Den övre bilden visar antal 2-åringar som fått MPR-vaccin år 2021 i Stockholms län, uppdelat per kommun. 79,4% för Järfälla kommun.
I den undre bild är samma vy som den övre bilden, men efter att information klickats fram och texten scrollats ned till avsnittet om felkällor. 
Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/barnvaccinationer/

Enligt FHM är det faktiska vaccinationsantalet högre än statistiken visar. Orsaker ska bland annat vara problem med överföring av journaluppgifter till det nationella vaccinationsregistret (NVR), samt att endast vaccinationer givna i Sverige syns i statistiken. FHM ger som exempel att andelen MPR-vaccinerade barn födda år 2018 i deras statistik var i genomsnitt 4 procentenheter lägre än i rapporter från barnhälosvårdenheterna i olika regioner. Men för MPR-vaccinationer givna i Järfälla år 2021 skiljer sig siffrorna alltså 15 procentenheter.

Vad har ni för ansvar att tydliggöra underrapporteringen i statistiken?

Tiia Lepp, utredare på FHM:s enhet för vaccinationsprogram svarar via mejl: 

– Information om att det förekommer underrapportering finns i det interaktiva bladet, ovanför alla figurer under ”i”.

– Att publicera uppgifter är även ett sätt att uppmärksamma var det kan finnas brister i rapporteringen.

Vidare skriver Tiia Lepp att regionerna har tagit del av statistiken innan publicering, och att det är upp till vårdgivarna i respektive kommun att utreda varför de har lägre siffror i registret än de faktiska vaccinationsantalen. FHM kommer fortsätta använda data ur NVR och hoppas att underrapportering ska minska över tid. 

Enligt Helena Martin har Barnhälsovården i Region Stockholm ett pågående arbete tillsammans med FHM för att säkerställa statistiken.

Fakta: MPR-vaccin och mässling

  • MPR är ett samlingsnamn för mässling, påssjuka, röda hund
  • Vaccinet ges oftast kring 18 månaders ålder
  • Om man får mässlingen är man skyldig att anmäla till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten enligt smittskyddslagen
  • Mässling smittar via luften, redan upp till fyra dygn innan första utslag

Foto: Folkhälsomyndigheten

Anna Klein

anna.klein@jakobsbergsfolkhogskola.se