NyheterSamhälleSenaste

Samarbete kan leda till nytänkande i byggbranschen

Bild: barkarby.se

Järfällas initiativ för att skapa energipositiva områden ska diskuteras på Bas Barkarby i början av maj. Kommunen har tagit initiativ till evenemanget med Klimatarena Stockholm som medarrangör. 

Den 2 maj hålls ett seminarium på Bas Barkarby där flera aktörer, så som byggare, utvecklare och leverantörer samlas. White Arkitekter är med och leder seminariet, och företaget kommer berätta om deras process för att nå energipositiva områden, vilket syftar på bostäder och lokaler som producerar mer energi än de använder. Enligt Stockholmsöverenskommelsen ska Järfälla kommun bygga 14 000 bostäder till år 2035, däribland stora delar av gamla Barkarby flygfält. Initiativet till seminariet grundas på framväxten av Barkarbystaden, för att det ger en möjlighet för olika aktörer att göra något tillsammans där eftersom de bygger tät stad.

Två andra aktörer som medverkar är energibolaget E.ON och Bengt Dahlgren AB. Det sistnämnda företaget har kartlagt solenergipotentialen i Järfälla och kommer att berätta om utmaningar och möjligheter. I energipositiva områden är lokalt producerad energi en viktig del.

Olof Kallstenius är en av kommunens två energistrateger. Han hoppas på en bra dialog och feedback från publiken och på ett fortsatt samarbete mellan aktörerna.
– En vision är att hela Barkarby och Veddesta blir energipositiva områden, men det ställer krav på tidig och engagerad samverkan mellan olika intressenter. En kommun kan i sin centrala roll i samhällsbyggnadsprocessen samla alla aktörer för att enas om mål och metoder, säger Olof Kallstenius. 

Syftet med seminariet är att skapa tillfälle för olika sektorer att mötas och prata över gränserna. I det här fallet sker mötet tidigt i processen och då finns det möjlighet att diskutera hur man kan bygga smartare.

  • Energipositiva områden, positive energy districts på engelska, finns inom ett EU-projekt som heter Viable cities och som Järfälla kommun är med i.

  • Målet är att det ska finnas 100 energipositiva områden i EU år 2025.

    Källa: Olof Kallstenius

Text: Beatrice Sundberg
beatrice.sundberg@jakobsbergsfolkhogskola.se