NyheterPolitikSamhälle

JF möter L: “Bygget är en stor politisk stridsfråga i kommunen”

Iklädd bygghjälm med tankar om skolan håller liberalen spaden och pennan i ett fast grepp. Järfälla i Fokus pratar med Jonathan Björniden, gruppledare för Liberalerna, ordförande för planutskottet och miljö- och bygglovsnämnden samt vice ordförande i kommunstyrelsen.

Om fyra månader är det val i Sverige och därför pratar Järfälla i Fokus med några av kommunpolitikerna i Järfälla.

Vilka är de viktigaste frågorna för Liberalerna i Järfälla kommun?

– De två frågorna Liberalerna ansvarar för. Skolan och byggnationen. Vi brukar säga “Skolan först” eftersom skolan ska fungera som en utjämnare av livschanser. Det finns en stark koppling mellan skolan och integration och trygghet. Det är lättare att fånga upp unga än vuxna, för att föra dem tillbaka på rätt spår. 

– Det har tidigare byggts väldigt snabbt i Järfälla. Vi har och vill fortsätta sänka byggtakten i Järfälla. Om vi bygger för fort hinner vi inte lösa trafikproblemen och bygga skolor samt förskolor.

Hur har ni arbetat med dessa frågor?

– Tidigare har det varit centralt bestämt av politikerna vad skolan ska göra med pengarna, nu har vi sett till att skolan får en klump pengar som rektorn själv ansvarar för. Vi tror att skolan vet bättre än oss om vad pengarna behövs till.

– Det är en tydlig skiljelinje mellan oss och vänsterblocket i bostadsfrågan. Vi vill ha en trädgårdsstad med små hus, radhus, kedjehus och villor. De vill ha fler hyresrätter. När man säljer mark för bostadsrätter får vi mycket mer pengar än när vi säljer mark för hyresrätter. Så det vill vi göra så att kommunen inte går minus.

– Vi vill ha en blandning av människor i kommunen. Om man bygger för många hyresrätter på samma ställe blir det lätt stökigt. 

Vad hoppas ni på för resultat inför valet 2022?

– Vi har gjort ett bra jobb med skolan och byggnationen samt tror att medborgarna ser det. Det blev en stor ökning från valet 2014 till 2018, och vi hoppas på att fortsätta på den vägen.

Hur upplever att stödet för Liberalerna ser ut i kommunen?

– Vi har haft det kämpigt på riksplanet, men nu har vi en ny partiledare. Det görs inte lokala opinionsmätningar, men vi känner ett starkt lokalt stöd tack vare vårt tydliga ställningstagande för att sänka byggtakten i kommunen. 

Enligt en undersökning från Novus från mars är de viktigaste frågorna för de svenska väljarna sjukvård, lag och ordning samt invandring och integration.

Hur vill ni förbättra sjukvården för Järfällaborna?

– Vi tycker att man ska utvärdera hemtjänsten i kommunen. Vi har tagit fram ett förslag på en satsning där vi föreslår mer resurser till hemtjänsten och en generösare biståndsbedömning. Fler som behöver hjälp ska få det. Brukarna ska känna igen sin personal och det ska vara låg personalomsättning.

Hur jobbar ni för ett tryggare Järfälla?

– Tryggheten börjar med en fungerande skola. Vi vill ha en blandning av elever med olika förutsättningar från olika bakgrunder. Därför vill vi att en friskola ska kunna etablera sig på Söderhöjden som är ett socialt utsatt område. Skola och socialtjänst ska ha ett närmare samarbete. Om en person har blivit föremål för polisutredning, då har det gått för långt.

– Fler kommunala ordningsvakter och trygghetskameror för att avskräcka. Vi har ansökt tillstånd om det från polisen men blir nekade.

Hur jobbar ni med integration?

– Lokalt tänker vi att skolan och byggnationen är nyckel till en god integration. Jag tänker på Söderhöjden, ett socialt utsatt område med många hyresrätter. Vi vill bygga mer bostadsrätter för att få till en blandning av människor som vill bo kvar i området.

Vad vill ni säga till Järfällaborna?

– Vår vision är att kommunen ska bli ett trädgårdsstad. Kommunen ska växa långsammare. Småhus ska prioriteras före hyresrätter.

Foto: Malin Benbasat

JF möter är en intervjuserie där vi har intervjuat Järfällas lokalpolitiker.
Vi har träffat alla partier som sitter i Järfällas kommunfullmäktige, förutom Sverigedemokraterna som vi har sökt utan framgång. 

Linni Ros Sitepu

linni.sitepu@jakobsbergsfolkhogskola.se