NyheterSamhälle

Alliansens budget röstades igenom i kommunfullmäktige

Alliansens budget med mer pengar till politiskt arbete och sänkt byggtakt ska nu styra Järfällas verksamhet. Det beslutade kommunfullmäktige, KF, på måndagen den 17 december.

– Järfälla tjänar en nystart inom vård, skola och trygghet. Grunden är ekonomi i balans, det behövs inför en eventuellt kommande lågkonjunktur, sa Emma Feldman, Moderaterna (M) , när hon argumenterade för den borgerliga alliansens budgetförslag.

Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) kritiserade förslaget och kallade det anorektisk.
– Det är ingen nedskärningsbudget, försvarade Emma Feldman.

En av flera frågor där de politiska blocken har skilda uppfattningar om är bostadsbyggandet i kommunen. Medan Alliansen vill bromsa takten av nybyggda bostäder vill S, V och MP öka.

– Det tar sex år att få hyresrätt i Järfälla. Just nu vill byggföretagen bygga hyresrätter. Och vi vill fortsätta så länge behovet finns, sa Eva Ullberg, (S).

– Vi vill minska byggtakten så att välfärdsområden hinner ikapp. Det innebär enorma utmaningar att ha så hög byggtakt som i dag, sa Nicoletta Jozsa (L).

– När kommunen expanderar snabbt blir välfärden dyrare. Vi ser att skatteintäkter per invånare sjunker. Vi måste sänka byggtakten för ekonomins skull, sa Jonathan Björniden (L).

Kommunfullmäktige hade tre budgetförslag att ta ställning till. Utöver alliansens och den rödgröna gruppens fanns även ett från Sverigedemokraterna, SD.  SD röstade, efter att inte fått gehör för sitt, på alliansens.

Beslut i korthet:
• Kommunpolitiken kommer att kosta mer när antalet kommunalråd ökar. Alliansen får fem istället för fyra heltidstjänster, oppositionen 2,75 heltidstjänster istället för två.
• Äldrenämnden är en ny nämnd som inrättas med ansvar för äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården.
• Skattesatsen är oförändrad, 19,15 kronor.
• Fler ordningsvakter och trygghetsvärdar anställs.
• Kommunen lämnar samarbetet med Fairtrade. 

Text och foto:
Minna Pyykölä
minna.pyykola@jakobsbergsfolkhogskola.se

Lämna ett svar