Sport

Allsvensk toppklubb kan komma till Järfälla

AIK Fotboll riktar blicken mot Järfälla. Diskussioner om en ny träningsanläggning har pågått mellan kommunen och Solnaklubben. Den kommer inte bara innebära fler fotbollsplaner, utan även större möjligheter för kommunens barn och ungdomar att spela fotboll. Frågan är om det kommer bli av?

AIK Fotboll bedriver i huvudsak sin verksamhet i Solna, samt i angränsande områden. Nu diskuteras frågan om huruvida AIK även ska etablera sig i Järfälla. Förutom sina två seniorlag har AIK Fotboll 72 junior- och ungdomslag. I nuläget sysselsätter klubben ungefär 16 000 spelare, men kan ändå inte möta den stora efterfrågan på spel i klubben. 

– Vi har fler barn och ungdomar i kö för att få börja spela fotboll än vad vi varje vecka sysselsätter, säger Robert Falck, styrelseordförande för AIK Fotboll.

Behovet av fler träningsplaner har funnits under en längre tid, likaså viljan att expandera som klubb. Klubben har av den anledningen fört en dialog med Järfälla kommun om potentiella marker för en ny träningsanläggning. Järfälla Kommun har presenterat olika lokaliseringsförslag.

– Dialogen med AIK har avstannat under hösten och AIK har inte velat gå vidare med det lokaliseringsförslag kommunen visade. Vi är öppna för att fortsätta dialogen om AIK återkommer, säger Emelie Grind, Samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla Kommun. 

Fredrik Söderberg, klubbdirektör för AIK Fotboll, beskriver att de fortfarande överväger. Det finns både för- och nackdelar med förslagen, eftersom olika platser möter olika behov, berättar han. De har även varit i kontakt med Solna Kommun gällande möjliga byggplatser. Samtidigt återstår frågan om finansiering, något som inte är löst.

– Allt måste vägas in i en helhet, det är ett omfattande pussel för att se hur vi kan växa. Järfälla är absolut ett alternativ, säger Fredrik Söderberg. 

Fredrik Söderberg poängterar att de inte har för avsikt att konkurrera ut redan existerande föreningar i Järfälla. Den potentiella etableringen skulle i så fall ske i samverkan med de olika fotbollslagen. Robert Falck menar att träningsanläggningen skulle vara fördelaktig för Järfällaborna. 

– Målet är att kunna sysselsätta barn och ungdomar, i första hand från Järfälla, och träna dem i fotboll, säger Robert Falck. 

Att bedriva verksamhet i Järfälla skulle också innebära fördelar för AIK som förening. Fredrik Söderberg ser en otrolig potential.

– De områden vi är verksamma i idag har liten möjlighet till expansion. En ny träningsanläggning skulle leda oss till nästa steg inom både elit och ungdomsverksamheten. 

Linnea Wennström

linnea.vennstrom@jakobsbergsfolkhogskola.se