FeatureKulturOkategoriseradeSamhälle

Folkbildning i livets skola Blå Rummet

Blå rummet är de virtuosa Järfällabornas frizon. Sakta men säkert har medlemmarna själva tagit över rodret för musikföreningen. Det har i sin tur banat vägen för personlig utveckling- och lärdomar för livet.

Varje människa växer genom delaktighet, det är Studieförbundet Vuxenskolans vision. Det är en folkbildningsverksamhet som erbjuder en bred repertoar med studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter. Doris Vesterlund är verksamhetsutvecklare och har arbetat nästan hela sitt liv på den lokala avdelningen i Järfälla. Hennes hjärta har alltid slagit lite extra för kommunens musicerande ungdomar.

– 1997 fick vi nya lokaler på Vuxenskolan och vi ställde iordning för musikverksamhet. Alla var välkomna men vi fick problem med folk som kom dit och stökade och jag stängde därför ner verksamheten, säger Doris Vesterlund.

Hon visste dock att det fanns seriösa band som ville nyttja lokalerna och ställde därför ett ultimatum. De som ville använda lokalerna var tvungna att organisera sig i studiecirklar där ansvaret fördelades på medlemmarna.

– Sakta men säkert steg jag tillbaka och lät medlemmarna ta över verksamheten. De tog på samma gång avstånd från Vuxenskolan och skapade en egen förening med en styrelse bestående av medlemmar, säger Doris Vesterlund.

Joel Malm, är numera är föreningens ordförande och är en av de medlemmar som varit med från början.

– Föreningen har givit oss en musikalisk gemenskap, men det vi framförallt har lärt oss är hur man driver ett projekt tillsammans. Det har verkligen varit en otroligt bra sammarbetsövning och jag har lärt mig pedagogiska egenskaper jag inte hade haft annars. Man borde göra sånt här i skolan, säger Joel Malm.

Han betonar även att föreningen gav unga personer i Järfälla ett syfte och riktning i livet.

– Föreningen har påverkat oss personligen. Vi har lärt oss att hantera konflikter och de administrativa aspekterna av att sköta en förening, säger han.

Föreningen gav lärdomar långt utanför ramarna för musikalisk verksamhet. Doris Vesterlund lärde dem hur man till exempel gör ett bokslut och för ett mötesprotokoll, berättar Joel Malm.

– Jag tror att Blå rummet har betytt jättemycket för medlemmarna. Det har fungerat som livets skola där medlemmarna har utvecklat en demokratisk förmåga och samarbetsvilja, säger Doris Vesterlund.

Arvid Jansson

Lämna ett svar