Samhälle

Projekt ska få ut ungdomar på arbetsmarknaden

Arbetslösheten hos ungdomar i Järfälla minskar. Samverkansprojektet UngKOMP arbetar för att få ut unga som är mellan 16-24 år på arbetsmarknaden.

Statistik från arbetsförmedlingen visar att mellan oktober 2015 och oktober 2017 har antalet inskrivna ungdomar på Arbetsförmedlingen i Järfälla minskat. Arbetsförmedlingens generalsekreterare Mikael Sjöberg säger i Dagens Nyheter 4 december att kommunernas och förmedlingens riktade insatser är en av orsakerna till minskningen.

Däremot finns det ungdomar som fortfarande har det svårt att komma ut på arbetsmarknaden och en stor del av dem är de som inte har en gymnasieexamen.

– Gymnasieexamen är en väldigt viktig faktor och man kan se att det är betydligt viktigare än en examen från exempelvis högskolan, säger Mona Bryngelsson, enhetschef för Ung vägledning på Järfällas kompetenscentrum.

Insatsen erbjuder hjälp och vägledning till de ungdomar som behöver fullfölja eller återuppta sina studier, för att sedan kunna få en gymnasieexamen. Ett av projekten är samverkan mellan Järfälla och Upplands Bro kommun och Arbetsförmedlingen, vid namn UngKOMP. Handläggare, arbetspsykologer,socialsekreterare och studievägledare arbetar för att stödja och vägleda ungdomar som har haft det svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden.

– Tillsammans jobbar de som ett multikompetent team, säger Mona Bryngelsson.

UngKOMP är en gemensam plattform för alla de personer som behövs för att stödja ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden igen.

Naimi Lundegård 

Lämna ett svar