FamiljFotoKulturOkategoriseradeSenaste

Jakobsbergs fototävling sätter minnen i fokus

Järfälla kommun arrangerar en fototävling tillsammans med Jakobsbergs centrum, där de samlar in bidrag från personer med egna minnen från Jakobsberg. 

Genom en digital minneskarta kan personer anmäla sina bilder och markera en specifik plats som de vill dela ett minne från.

Tävlingen är till för att bygga upp en samling av berättelser och händelser som är kopplade till Jakobsbergs centrum. Vinnarbilderna kommer ställas upp som en fotoutställning på Pyramidtorget i Jakobsbergs centrumgalleria i januari, och blir även en del av Järfälla kommuns bildarkiv. Sista dagen att anmäla sitt fotobidrag är 13 december, du kan skicka in din bild här.

fototävling
Vinnarbilderna från fototävlingen kommer att ställas upp på Pyramidtorget i gallerian.

Amanda Wilhelmsson
Amanda.wilhelmsson@jakobsbergsfolkhogskola.se
Foto: Amanda Wilhelmsson