FeatureSamhälleSenaste

Internationell frivilligdag ska öka engagemang

 

Kommuner och föreningar vill vända trenden med sjunkande engagemang genom FN:s internationella frivilligdag. Lennart Backman, ordförande för Järfälla anhörigförening, höll tal på Jakobsbergs folkhögskola om det ideella arbetets fördelar.
Den 5 december 2017 anordnades internationella frivilligdagen på Jakobsbergs Folkhögskola. Eftermiddagen innehöll föreläsningar, diskussioner och mingel om civilsamhällets och föreningslivets betydelse.

Järfällabon Lennart Backman, 87, är sedan ett drygt halvår ordförande för Järfälla Anhörigförening. Förutom att stötta och ge råd till medlemmarna anordnar de bland annat träffar för erfarenhetsutbyte. Lennart Backman ser att engagemanget för ideellt arbete har minskat.

Anna Nordstrand, verksamhetsutvecklare på ”Svenska med baby”

– Jag tror att de yngre generationerna inte förstått vikten av att stå nära golvet, som man brukar säga ibland, säger Lennart Backman.

– Vi människor lever längre. Fler är sjuka och anhöriga till sjuka behöver stöd och hjälp. När dessa människor får hjälp blir livet lättare. Verksamheten är viktig för dem och för hela samhället, säger Lennart Backman.

Som medlem i en föreningsstyrelse menar Lennart Backman att det är viktigt att vara ute och själv träffa människor. Få folk att vilja engagera sig och förstå vikten av ideellt arbete.

Anna Nordstrand arbetar som verksamhetsutvecklare på organisationen ”Svenska med baby”. Hon tror att vägen till ett ökat engagemang är att få människor att förstå att en liten insats kan vara del i att förbättra samhället i stort.

I Järfälla kommun finns en volontärsamordnare som kan hjälpa till att förmedla ideella uppdrag för den som vill engagera sig. Volontärsamordnaren Maria Johansson, var på plats under internationella frivilligdagen och berättade om sin roll.

– Den som vill göra nytta, men kanske inte själv har tid och möjlighet att ta kontakt med en förening, kan vända sig till oss. Jag som volontärsamordnare ordnar allt praktiskt – så behöver man inte göra allt runtomkringarbete själv, säger Maria Johansson.

 

Evangelina Lindberger

 

Fakta: Internationella frivilligdagen

FN utropade 1985 den internationella frivilligdagen
Den infaller den 5 december varje år
Internationella frivilligdagen ska bland annat uppmärksamma att det är frivilligarbetare som först kommer till plats vid katastrofer världen över

Lämna ett svar