KulturSamhälleSenaste

Jakobsberg-studenten har släppt bok om svensk prostitutionspolitik

Helena Björk arbetade med sin bok Socialt oacceptabelt på Jakobsbergs folkhögskolas Fackbokskurs. Idén kom 2018. Idag är reportageboken publicerad på Atlas.

Allt började 2014 när journalisten Helena Björk ombads att skriva en artikel om effekterna av sexköpslagen, som år 2014 funnits i 15 år. Det visade sig vara svårare än hon trott. Hon bestämde sig för att skriva en bok på ämnet.

Sverige blev det första landet i världen att genomföra en lag som gjorde sexköp olagligt. Lagen innebär att det är straffbart att köpa tillfälliga sexuella förbindelser. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999. Tanken var att ansvaret skulle ligga hos de som köper och inte hos de som säljer.

Helena Björk har skrivit Socialt oacceptabelt – ett reportage om svensk prostitutionspolitik, med hjälp av Fackbokskursen på Jakobsbergs folkhögskola i Järfälla. Det är en reportagebok som beskriver tiden innan och efter lagen som gjorde sexköp till ett brott i Sverige 1999. Hon skriver om debatten kring frågan.

– Polariseringen i debatten gjorde mig nyfiken. Samtidigt som jag såg en gemensam vilja för att människor ska slippa utsatthet.

Boken beskriver inte bara debatten utan följer även genom bokens gång tre kvinnors väg till prostitution. Man får även ta del av socialtjänstens perspektiv.

– Genom personerna man får möta ger jag en djupare och bredare bild av debatten. 

Helena Björk tror att den nuvarande modellen, där sexköp är förbjudet men där prostitution är lagligt, kommer se ut på samma sätt om 5-10 år. Det sociala stödet till personer som fått pengar för sexuella tjänster, eller personer som är med på sugar dating-sidor, tror Helena Björk kommer att stärkas. I boken presenteras fler av dessa sociala stöd, till exempel Mikamottagningen som är en verksamhet specialiserad på sex mot ersättning. På Mikamottagningen kan både sexköpare och personer som haft sex mot ersättning få samtalskontakt och medicinsk rådgivning gratis.

– Jag tror att det sociala stödet kommer att stärkas med det politiska ramverket men att det kommer att finnas ett fortsatt frågetecken hur utländska personer i Sverige kommer att få hjälp.

Just nu är det ekonomiska läget i Sverige inte det bästa för förebyggande arbete. Det finns en risk att de som jobbar med just förebyggande arbete förlorar bidrag, menar Helena Björk. Evonhuset i Malmö träffar bland annat personer som köper sex och är en av de insatser som kan drabbas, menar Helena Björk.

– Man kan hoppas att den ekonomiska krisen är över om 5-10 år!

Jakobsbergs folkhögskola blev ett sammanhang där Björk kunde gå in på djupet och låta processer gro tills de landade. Deltagarna gav varandra feedback på varandras texter vilket var nyttigt för Björks process, berättar hon.

– Kursen hade en viktig del i min process. Jag hade skrivit ganska mycket innan, men på kursen valde jag att lägga om strukturen helt. Det är den strukturen boken har idag. Det tråkiga var att kursen var under pandemin, så jag har aldrig varit i Jakobsberg!

Bildmontage: t.v. Atlas pressbild och t.h. omslagsbild, akryl på papper av Caroline Öberg 2022.

Moa Beckman

moa.beckman@jakobsbergsfolkhogskola.se