MiljöNyheterSamhälleSenaste

Järfälla satsar på cykel

Kommunens vision om att Järfällaborna ska välja cykeln framför bensindrivna resmedel fortsätter med Cykelutmaningen 2022. Tio kontrollpunkter har placerats ut för allmänheten och den som tar sig till samtliga kan vinna presentkort.

Järfällas satsning för att fler ska cykla har inneburit 15 kilometer nya cykelbanor och pumpstationer. Mellan åren 2017-2020 ökade cykelresorna med 29% och förhoppningen med utmaningen är en fortsatt ökning. 

Cykelutmaningen pågår i Järfälla fram till den 30 april och på kommunens hemsida finns instruktioner och karta över utplacerade kontroller.

Lou Mikko

lou.mikko@jakobsbergsfolkhogskola.se