NyheterPolitikSamhälle

JF möter S: “Det är stopp på nedskärningar nu”

Öka tryggheten i människors vardag – det står högst upp på Socialdemokraternas (S) lista. Järfälla i Fokus har intervjuat Eva Ullberg, kommunalråd och ordförande för Socialdemokraterna i Järfälla. 

Riksdagsvalet i Sverige 2022 äger rum söndag 11 september. Samtidigt hålls kommun- och regionval. Järfälla i Fokus har därför träffat några av kommunpolitikerna i Järfälla. Vilka frågor vill de jobba med under nästa mandatperiod och vad tycker de om väljarnas viktigaste frågor?

Vilka är de viktigaste frågorna för Socialdemokraterna i Järfälla kommun? 

 – För  oss handlar det om att vi behöver öka tryggheten i människors vardag. Självklart ska man känna sig trygg i sitt bostadsområde, men trygghet är så mycket mer än det som händer ute på gator och torg. Vi ser till helheten. 

Hur har ni jobbat med dessa frågor hittills?

– Kommunen behöver se till att erbjuda utbildning, SFI och arbetsmarknadsåtgärder såsom välfärdsjobb och sommarjobbsgarantin. I Järfälla behöver vi bygga bostäder som människor med vanliga löner har råd att efterfråga, då är hyresrätten viktig och är en fråga vi har drivit hela mandatperioden. Vi har även försökt jobba med att stoppa nedskärningarna i vår välfärd. Pengarna ska gå till de barn som behöver stöd och hjälp för att klara sin utbildning. Och vi behöver se till att vi har en äldreomsorg som möter de behov som finns hos äldre.

Vad har ni för planer vad gäller dessa frågor under kommande mandatperiod?

– Vårt allmännyttiga bolag i Järfälla måste få ett tydligt mandat med fokus på att bygga nya hyresrätter. Vi går till val för att sätta stopp för ombildningar.

– Vi kommer att satsa på arbetsmarknaden. Främst genom att se till att vi har utbildning och arbetsmarknadsåtgärder som leder till att man så småningom kan gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden. När vi styrde förra mandatperioden hade vi en sommarjobbsgaranti, idag har man skurit bort 80 procent av jobb- och praktiktillfällena. Vi tycker det är viktigt att man erbjuder den här målgruppen ett jobb och vill återinföra sommarjobbsgarantin.

– Trots att vi haft pandemi så har vi sett att man har gjort generella nedskärningar inom äldreomsorgen och skolan, man har inte gett dessa verksamheter kompensation för sina ökade lönekostnader och generella kostnadsökningar. Det är stopp på nedskärningar nu.

Hur upplever ni stödet för S i kommunen?

– Vi upplever att vi har medvind, vi vet att många människor är trötta på den borgerliga nedskärnings politiken. Vi ser fram emot den här valrörelsen. 

Enligt en undersökning från Novus från mars är de viktigaste frågorna för de svenska väljarna sjukvård, lag och ordning samt invandring och integration.

Sjukvård är absolut viktigast för väljarna, hur vill ni förbättra sjukvården för Järfällaborna? 

– Det är dags att få slut på detta marknadsexperiment som pågår inom sjukvården. Vi vill se vård efter behov – det är inte marknaden som ska få avgöra vart man placerar vårdcentraler, gynekologer och annat.

– Vi har under de senaste 16 åren missgynnats av att BUP, gyn och husläkarjouren har försvunnit. Det här är frågor som vi i samverkan med regionen måste ta tag i och förverkliga. Behoven måste styra hur vården ska lokaliseras och erbjudas.

Hur jobbar ni för ett tryggare Järfälla?

– Att vi har väktare ordningsvakter och kamera där det behövs skapar trygghet, men det är långt ifrån tillräckligt. Vi behöver göra mycket, mycket mer för att ta ansvar för det förebyggande arbetet. Vi behöver skapa resurserna för att skolan ska fungera väl, att elever går ut skolan med godkända betyg och se till att de har en fritidssysselsättning. Då handlar det om att satsa på föreningslivet. Klarar vi uppdraget kring skolan så kanske vi klarar att hålla bort barnen från kriminella nätverk.

– Och trygghet handlar om att ha ett jobb! 

Vad gör ni för att förbättra integrationen?

– Jobb och bostad är A och O för att klara integrationen. Att se till att de nyanlända ges möjlighet att snabbt lära sig språket, att de känner sig trygga genom att inkluderas via möjligheter till arbete och utbildning. Det är så vi bygger ett jämlikt samhälle.

– Den segregation vi har i vissa områden måste bytas. Vi vet att trångboddheten finns, och då behöver vi bygga hyresrätter, studentbostäder och ungdomsbostäder för att tillgodose och bryta segregationen.

– Järfälla kommun gör ett bra arbete i Ukrainafrågan och i den omvärld vi lever just nu, då vi måste ställa upp och finnas där. 

Vad vill ni i Socialdemokraterna att Järfällaborna ska veta om er inför valet?

– Att det spelar roll vilka partier som styr.

JF möter är en intervjuserie där vi har intervjuat Järfällas lokalpolitiker.
Vi har träffat alla partier som sitter i Järfällas kommunfullmäktige, förutom Sverigedemokraterna som vi har sökt utan framgång. 

Foto: pressbild

Emelie Perdomo

emelie.perdomo@jakobsbergsfolkhogskola.se