NyheterPolitikSamhälleSenaste

JF möter C: “Det räcker inte med tusen poliser på gatorna”

Minska rekryteringen till gängen och öka sysselsättningen bland kvinnor. Det är två åtgärder som Centerpartiet vill se i Järfälla. Järfälla i Fokus har träffat Aphram Melki från Centerpartiet.

Till hösten är det dags att återigen återvända till vallokalerna. Inför valet den 11 september pratar Järfälla i Fokus med några av kommunpolitikerna i Järfälla. Vi tar reda på vilka frågor de vill jobba med under nästa mandatperiod och vad de tycker om väljarnas viktigaste frågor. Näst på tur är Centerpartiets Aphram Melki, ledamot i partistyrelsen och kommunalråd med ansvar för integration och mottagande i Järfälla. 

Vilka är de viktigaste frågorna för Centerpartiet i Järfälla kommun? 

–  Miljö och integration. 

Hur har ni jobbat med miljö?

– Vi har tagit fram tio konkreta punkter som vi jobbar efter. Allt från att ta hand om våra grönområden, till att bevara den biologiska mångfalden. 10 miljoner är avsatta för att jobba med dessa frågor. 

Hur ser ert integrationsarbete ut?

– Här har vi också en budget på 10 miljoner. Vi har koncentrerat vårt arbete till de utsatta områdena, Sångvägen, Lilla Ulvsättra, och vissa delar av Söderhöjden. Lyfter vi dessa områden, blir hela Järfälla tryggare. Det räcker inte med tusen poliser på gatorna, de sociala insatserna och de förebyggande insatserna är minst lika viktiga. 

Som vilka då?

– Vi vill ge ungdomar framtidstro, så att de inte halkar ner i gängkriminaliteten. Det gör vi genom att hjälpa dem att klara kraven i skolan och förbereda dem för arbetsmarknaden.

Vad är den största utmaningen med integrationen i Järfälla? 

–  Flera faktorer. En av dem är arbetslösheten som är högre i de utsatta områdena, jämfört med Järfälla i stort. Tittar vi specifikt på kvinnorna i de utsatta områdena är arbetslösheten ännu högre än snittet i området. Därför har arbetsmarknadsenheten öronmärkta pengar som ska gå till just kvinnorna.

Hur vill ni fortsätta jobba med dessa frågor under kommande mandatperiod?

– Kvinnorna har varit vårt fokus, och kommer fortsätta vara det. Dessutom kommer vi satsa ännu mer på ungdomarna som riskerar att dras in i kriminalitet och jobba för att fler ska klara skolkraven. 

– Vår målsättning är att de områden som är klassificerade som utsatta inte längre ska vara det 2030. Ju fortare, desto bättre, såklart, men vi ska jobba målmedvetet. 

Enligt en undersökning från Novus från mars är de viktigaste frågorna för de svenska väljarna sjukvård, lag och ordning samt invandring och integration.

Vad hoppas ni på för resultat inför valet 2022?

–  Det är väljarna som bestämmer, men jag hoppas att vi ökar mandat i fullmäktige. Just nu har vi tre mandat, vilket är 2500 röster från förra valet. 

Vad vill Centerpartiet göra för sjukvården i Järfälla?

– Det kommer byggas ett sjukhus i Veddesta, vilket är bra, men samtidigt vill vi behålla Jakobsbergs sjukhus. Vård ska finnas nära människor, eftersom tillgängligheten är jätteviktig. Det har snackats om att lägga ner Jakobsbergs sjukhus, men Järfälla växer, endast ett sjukhus räcker inte. 

Vad vill Centerpartiet att Järfällaborna ska veta om er inför valet?

– Vi kommer fortsätta jobba med miljö och integration, samt med sjukvården. Järfälla är en bra plats att bo på, men vi vill göra den ännu bättre. Om vi får förtroendet kan vi förverkliga det. 

Foto: Linnea Wennström

JF möter är en intervjuserie där vi har intervjuat Järfällas lokalpolitiker.
Vi har träffat alla partier som sitter i Järfällas kommunfullmäktige, förutom Sverigedemokraterna som vi har sökt utan framgång. 

Linnea Wennström

linnea.vennstrom@jakobsbergsfolkhogskola.se