FamiljKulturNöje

Ny barnbok från Järfälla-duo: ”Barn ska veta sina rättigheter”

Barnrättsadvokaten Annica Boudin och förskolläraren Sara Millberg från Järfälla har tillsammans skapat barnboksserien POFF. I varje fristående bok tar författarna på ett lättförståeligt sätt upp en enskild artikel ur barnkonventionen.

Den 20 april hade Järfällaborna Sara Millberg och Annica Boudin en releasefest för barnboksserien POFF och hans vänner. De fyra fristående böckerna är inspirerade av barnkonventionen.

Sara Millberg och Annica Boudin har varit vänner i drygt tio år, är grannar och har barn i samma åldrar. För lite mindre en två år sedan slog de sina huvuden samman och började skapa på riktigt. 

– Vi satt och diskuterade om vad vi saknar i barnboksvärlden och jag som har jobbat länge i förskolan ser att det saknas böcker och litteratur för de allra yngsta barnen. Dels utifrån barnkonventionen men också utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, säger Sara Millberg.

Från vänster Annica Boudin och Sara Millberg med virkade POFF i knät. Foto: Emilia Kaniusonyte Ekengren.

 Annica Boudin fortsätter:

– Vi började också prata om att det behövs fler böcker som tar upp känslor. Och inkluderar funktionsvariationer på ett naturligt sätt. 

Den första boken i serien är POFF spelar boll. Där fokuseras det på att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. I boken blir POFF ledsen och Grisela, hans vän, säger förlåt.

– Det är ju det här med att säga förlåt, det kan vara något som barn har svårt för. Man känner att det blir tokigt men man kan inte riktigt hantera den upplevelsen. Så här visar vi att Grisela klappar och säger förlåt och Poff blir glad och vanlig igen. Man kan tycka att det är basic men det är en stor sak för det yngsta barnen, säger Annica Boudin.

I den andra och fjärde boken, POFF vill vara med och POFF på förskolan tar författarna upp utanförskap och svårigheten att separeras från en trygghetsperson. Den som skiljer sig lite ifrån de andra böckerna är POFF – Hoppe har en hemlighet. 

”POFF”-böckerna. Virkade POFF har fått mjuk form av SW Design utifrån författarnas Illustration. Foto: Emilia Kaniusonyte Ekengren.

– Den här boken tar upp dilemmat när barn som har hemligheter de får ont i magen av. Vi tycker att man behöver ett sätt där man kan beröra det ämnet utan att man drar orden ur barnen. Det måste komma från de själva. Vad hemligheten är har vi med flit lämnat ute för det viktiga är att han känner sig trygg med att berätta och inte vad det är för hemlighet, förklarar Sara Millberg. 

Annica Boudin lägger till.

– Det öppnar också upp för en naturlig diskussion, barn och vuxna emellan. Många gånger så utgår barn ifrån sig själva när de pratar om saker. Där tänker vi att man kan fånga upp en del barn som kanske kommer med hemligheter som man inte förväntar sig eller som vi vuxna inte upptäcker.

Vad är era förhoppningar med böckerna?

– Att de skapar samtal. Böckerna tycker vi passar sig väl för boksamtal. Men såklart också att barn blir medvetna om sina egna rättigheter. Alla barn har rättigheter och det ska de veta, säger Sara Millberg och Annica Boudin.

Författare och Illustratörer:
Annica Boudin
Ålder: 37
Arbete: Barnrättsadvokat på Järfälla Advokatbyrå AB
Har själv barn i åldrarna 3, 6 och 10 år

Sara Millberg
Ålder: 38
Arbete: Förskollärare och biträdande chef/TF rektor på Wåga & Wilja förskolor
Har själv barn i åldrarna 10 och 13 år
Artiklarna ur Barnkonventionerna som tas upp:
”Alla barn har rätt till lek, vila och fritid”
”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter”
”Alla barn har rätt att känna sig trygga”
”Alla barn har rätt till omvårdnad och utveckling”

Emilia Kaniusonyte Ekengren

emilia.ekengren@jakobsbergsfolkhogskola.se