KrönikaSenasteSport

Så bidrar idrotten till ojämlikhet

Montage: Malva Räihä

Ett problem idrotten står inför är att socioekonomiska faktorer blivit allt mer avgörande för vilka som idrottar, anser Fredrik Persson, sportreporter på Järfälla i Fokus. 

Det har blivit allt svårare att aktivera unga personer i idrottsföreningar och ännu svårare att få dem att fortsätta vara aktiva – om detta pratar Leif Mörkfors, vice ordförande i Järfälla Orienteringsklubb, när jag intervjuar honom i Järfälla i Fokus. Han sätter helt klart fingret på en bekymmersam utveckling för föreningslivet och idrottsrörelsen. Och han betonar det värde som folkrörelser och föreningar har för ett samhälle. Jag kan bara instämma.  

Men denna utveckling handlar om så mycket mer än hur många det är som idrottar. Lika mycket gäller sakens kärna den ojämlikhet samhällsutvecklingen de senaste decennierna har underbyggt.   

Den 15 april släppte Centrum för idrottsforskning sin rapport Svensk elitidrott vid ett vägskäl CIF i vilken man analyserar framtidsutsikterna för den svenska elitidrotten. Som mest relevant blir rapporten när den påvisar hur idrotten blivit en värld som reproducerar socioekonomiska ojämlikheter. Här hämtar rapporten sitt stoff från nutida forskning som ger en dyster bild av den svenska idrotten och rapportens författare drar slutsatsen att ”socioekonomisk bakgrund, särskilt familjens kunnande, engagemang och stöd, är avgörande för möjligheterna att bli en framstående idrottare.” 

I stället för att vara en plats som suddar ut orättvisor förstärker idrotten ett samhälle som ger människor olika livsförutsättningar, utifrån inkomst, utbildning och härkomst.

Vidare dras i rapporten slutsatsen att en elitkarriär som idrottare ofta förutsätter att man har gått på ett idrottsgymnasium, men att eleverna på dessa skolor i stor utsträckning kommer från hem med god studievana. Skolornas antagningsprocesser utgör alltså ett sållande som förstärker den ojämlika idrotten.

Och här utgör idrotten dessvärre inget undantag från en annars blomstrande samhällsutveckling.  En inkluderande idrott, som aktiverar fler och fler människor, förutsätter ett samhälle som värnar människors rätt att utveckla sina förmågor, vilka de än är. I Järfälla och på andra platser gör idrottsföreningarna ett viktigt arbete, så låt oss ge dem rätt förutsättningar för att utvecklas och inkludera så många som möjligt.

Text: Fredrik Persson
fredrik.persson@jakobsbergsfolkhogskola.se