MiljöNyheterSenaste

Nya villatomter tvingar rödlistad art att flytta

Inom ett till två år kommer 31 nya villatomter byggas på Alpvägen i västa Jakobsberg. Villorna, som kommer gränsa till Görvälns naturreservat, resulterar i att en del av skogsområdet försvinner. Istället kommer Alpvägen, där husen ska byggas, förlängas med 650 meter och ett mindre lekområde för barn att byggas. Husen är så kallade lågenergihus och planeras byggas i omgångar, tio i taget.

I det skogsområde som huggs ner finns den rödlistade arten grön sköldmossa som enligt kommunen, för att överleva, planeras flyttas därifrån.

– Det låter som ett väldigt konstigt beslut. Grön sköldmossa växer på gamla, omkullfallna träd omgiven av skugga och fuktig mark. Det finns definitivt arter som är lättare att flytta, säger Naturskyddsföreningens kansli i Stockholm i en kommentar.

Text: Love Apelman

Bild: Järfälla kommun

love.apelman@jakobsbergsfolkhogskola.se

Lämna ett svar