NyheterSamhälleSenaste

Så blir Järfälla tryggare – väktarna ska bli polare med kidsen

Järfälla satsar på väktare i flera delar av kommunen för att öka tryggheten. En viktig del av väktarnas uppdrag är att lära känna ungdomarna som rör sig i kommunen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mellan tegelhusen på Söderhöjdens torg patrullerar två väktare i uniform. Sedan 29 november förekommer denna syn under fredagar och lördagar från klockan ett till midnatt i Söderhöjden och Kallhäll. En liknande insats har gjorts i Viksjö, med start i mitten av november. Kommunen vill genom detta öka tryggheten.

Den upplevda otryggheten hos invånarna i Järfälla ligger över snittet i länet. I Nationella trygghetsundersökningen anger 47 procent av Järfällaborna att de är oroliga för brottslighet i samhället. Genomsnittet för Stockholms län ligger på 40 procent. Även upplevd otrygghet vid utevistelse på kvällar snittar högre i kommunen, med 40 procent jämfört med länets 28 procent.

Emma Feldman (M), ordförande för kommunstyrelsen i Järfälla, menar att flera faktorer påverkar den upplevda otryggheten.

– Det finns en drogproblematik i Järfälla, och i Jakobsbergs centrum har vi en konstaterad öppen drogscen. Detta leder till annan kriminalitet såsom rån och misshandel, vilket orsakar otrygghet.

Samtidigt är det omdiskuterat hur otryggt Järfälla är. Antalet brott mot egendom, såsom cykelstöld, bilstöld och bostadsinbrott, är lägre i Järfälla än genomsnittet i Stockholms län. Samma sak gäller brott mot personer, till exempel misshandel och hot. Inte heller har anmälda brott ökat i kommunen sedan början av 2000-talet.

Kommunen menar dock att det är deras uppgift att ta Järfällabornas oro på allvar. Sedan tidigare finns det ordningsvakter i Jakobsbergs centrum, men när kommunen ansökte om samma insats i fler områden fick de nej. Polisen säger att behovet för ordningsvakter i andra delar av Järfälla inte finns. Istället sker satsningen på väktare, som till skillnad från ordningsvakter inte får bruka våld eller omhänderta personer.

Väktarnas uppdrag är dels att öka trygghetskänslan och dels att arbeta förebyggande mot kriminalitet, till exempel genom att lära känna ungdomarna som rör sig ute. Kommunen menar att väktarna är ett komplement till andra instanser, som fältvandrare, skola och socialtjänst.

– Det handlar inte bara om pekpinnar och batonger, utan om att bygga relationer, säger Emma Feldman.

Hon poängterar att det inte är ungdomarna i sig som är problemet, utan narkotikahandeln.

– Idag ser vi människor i tidiga tonåren som säljer droger, säger hon. Detta är ett sätt att identifiera de som ligger i riskzonen att hamna i kriminalitet, och kunna gå in med insatser tidigt.

Christer Sörqvist, enhetschef för Ung Fritid Järfälla, är positiv till väktarna. Han tycker att det är bra med fler vuxna som rör sig i kommunen, och menar att väktarnas relationsbyggande med unga är viktigt.

– Det är fortfarande nytt, så vi får se hur det går.

Väktarna besöker fritidsgårdarna i Söderhöjden med jämna mellanrum och personalen är hittills nöjd med samverkan.

– Väktarna och fritidsledarna känner till varandra och har en god dialog, säger Christer Sörqvist.

Kontrakten med väktarna sträcker sig till årsskiftet, och därefter kommer kommunen att utvärdera insatsen.

Text: Jenny Nyman
Jenny.nyman@jakobsbergsfolkhogskola.se

Bild: Julia Videgård
Julia.videgard@jakobsbergsfolkhogskola.se

 

FRÅGAN

− Vad tycker du om väktarna?

Abbe, 17,  – Jag känner mig trygg här. Väktarna har jag inte träffat, men jag har hört dåliga saker om dem. Folk gillar dem inte. Fältarna är mer sociala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa, 50, – Det här är ett pissområde. Mina barn har blivit påhoppade två gånger. Väktarna är polare med ungdomarna. De håller på och kliar dem under hakan. Om det cyklar en ungdom på pendeltågsperrongen så räcker inte tillsägelse. De måste beslagta cykeln.

 

Anna-Carolina, 22, – Har de satt in väktare här? Jag har inte sett några här, bara i stan. Jag har bara bott här i två månader, och har aldrig haft problem med tryggheten hittills.

 

Marita, 65, – Jag tycker att tryggheten är ganska bra här. Men jag tycker att det är rätt bra att de har satt in väktare, man känner sig tryggare när man är ute på kvällen med hunden till exempel. Jag tänker att det kanske blir lite lugnare när de är här och visar upp sig.

 

Alfredo Belmonte, 78, – Jag har levt här i 25 år. Jag bor på första plan. På eftermiddagarna står det alltid massa ungdomar nedanför mitt fönster i grupper. De dricker och röker. Det känns inte så tryggt. Men när väktarna vandrar runt i kvarteren känns det bättre.
Adam, 24, – Jag går oftast hem direkt och är inte ute så mycket, men jag tycker att det är tryggt här. Jag tror inte det är otryggare här än någon annan stans i Stockholm. Det är bra med väktare, de kan ge ännu mera trygghet. Vi är ett samhälle och då måste vi ha trygghet.

 

Text och bild: Alina Österström, Julia Videgård och Emerik Einerstam Karis

alina.osterstrom@jakobsbergsfolkhogskola.se

julia.videgard@jakobsbergsfolkhogskola.se

emerik.einerstam.karis@jakobsbergsfolkhogskola.se

Lämna ett svar