FeatureMiljöNyheterSenaste

Gert är Järfällas bifantast

Gert Jansson vill att fler ska få upp ögonen för bin.

Gert Jansson är företagaren och fritidspolitikern som bytte bana och började ägna sig åt bin. Nu sitter Järfällaföretagets bikupor på dryga 70-talet platser i Sverige. ICA Maxi i Barkarbystaden är ett av ställena.

 2011 gick Gert Jansson en kurs i biodling. Det var starten för det Järfällabaserade företaget Biman AB som han startade med vännerna Christer Bolk och Kjell Andersson. Nu har företaget dryga 70 bikupor runt om i Sverige från Malmö i söder till Norrtälje i norr.

När sommaren är slut dör en stor majoritet av bisamhället. Kvar blir drottningen och honbin som överlever inne i bikupan tack vare kroppsvärme och socker. Bin fyller en stor och viktig funktion i ekosystem.

– Jag tror vi som företag kan sätta fokus på en otroligt viktigt fråga. Utan bin kan vi människor inte klara oss, säger Gert Jansson.

Enligt Gert finns det cirka 70 000 bin i ett bisamhälle. Under hösten dör alla hanar och större delen av honorna. Kvar blir drottningen tillsammans med kring 20 000 honbin som överlever tack vare sin kroppsvärme. Drottningen kan bli upp till 5-6 år och det är hon som styr samhällets beteende.

– Om man byter ut drottningen mot en ny som har ett mer aggressivt beteende blir hela bi-samhället präglat av det. Det är ingen demokrati direkt, bidrottningen styr samhället på Donald Trump vis, säger Gert Jansson.

Den varma sommaren har inneburit problem för många bin runt om i Sverige och på viss håll fick bina stödfodras, men bina i Järfälla har klarat sig bra. Bisamhället på ICA Maxis tak i Barkarby har till exempel kunnat skörda 25 liter honung.

Text och foto: Adam Alexander Johansson

adam.johansson@jakobsbergsfolkhogskola.se

Lämna ett svar