KulturNyheterOkategoriseradeSenaste

Samordnare för skolbiblioteken i Järfälla släpper ny bok

Sofia Malmberg är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla och gav i veckan ut sin nya bok.

Den är avsedd att fungera som en praktisk handbok för skolbibliotek, säger Sofia.

Sofia är sedan ett och ett halvt år tillbaka anställd vid Järfälla barn- och elevhälsa. Tjänsten som samordnare för skolbiblioteken inrättades efter att Järfälla bibliotek i sin biblioteksplan lyft fram skolbiblioteken som ett tydligt utvecklingsområde.

-Att skolbibliotek ska ha en pedagogisk funktion är en ny punkt på dagordningen för många skolledare, tjänstemän och politiker, säger Sofia Malmberg.

Tidigare var Sofia anställd som bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm där hon arbetade med att göra skolbiblioteket till en del av skolans pedagogiska verksamhet. Hon har också skrivit flera böcker om skolbibliotek som pedagogisk funktion och ser dem investering för elevernas lärande.

Sofia Malmberg. Foto: David Broman.

Den bok som Sofia nu kommit ut med är en praktisk handbok som ska vara till hjälp i skolbiblioteksansvarigas vardag. Att dessa funktioner fungerar är en förutsättning för att en skolbibliotekarie ska kunna arbeta vidare med språkutveckling och digital kompetens tillsammans med lärarna. Boken är baserad på frågor som skolbiblioteksansvariga i Järfälla ställt till Sofia och de behov som hon sett, men den passar för alla i Sverige som har fått ett skolbiblioteksuppdrag.

-Det finns ett stort nationellt behov av handledning för skolbiblioteksansvariga. Natur och kultur hade inte gett ut boken om den bara hade varit ett lokalt behov och intresse för Järfälla.  Fler och fler skolor i Sverige behöver jobba med att utveckla biblioteken, avslutar Sofia Malmberg.

Susanna Forssblad
susanna.forssblad@jakobsbergsfolkhogskola.se

Lämna ett svar