NyheterSamhälleSenaste

Nytt samverkansprojekt för barn och ungdomar i riskzon

Sedan 2015 har andelen ungdomar som uppgett utsatthet i skolmiljö ökat med runt tio procent, enligt Brottsförebyggande rådet. Nu inleder Järfälla kommun ett projekt för att minska ungdomsbrottsligheten i skolan.

Projektet går under namnet Tidigt stöd-SSPF och fokus ligger på att ungdomar mellan 12 och 18 år ska ha en trygg och fungerande skolgång, fri från kriminalitet och droger.

SSPF är en modell där skola, socialförvaltning, polis och fritidsverksamheter samarbetar kring frågor om ungdomsproblematik. Syftet är att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. 

De som blir föremål för insatser inom SSPF har på något sätt väckt oro i sin omgivning – hos familj, skola, polis eller fritidsverksamhet. Efter det handlar arbetet om att inhämta samtycke från vårdnadshavaren för att kunna samverka kring barn och ungdomar på individnivå.

Insatserna tas sedan fram med hjälp av en handlingsplan och kan vara allt ifrån hjälp att hitta fritidsaktiviteter och stöd åt vårdnadshavare till läxhjälp och förbättrad kommunikation med skolan.

SSPF-modellen har funnits i Sverige sedan 2007. Den används nu framgångsrikt i flertalet av landets kommuner efter utvärderingar av Socialstyrelsen, som även stöds BRÅ.

Så gör du som vårdnadshavare om du är orolig för ditt barn:
Kontakta Tidigt stöd och boka ett möte åt dig som vårdnadshavare och ditt barn/ungdom.

Ring: 08 580 288 60
Maila: tidigtstod@jarfalla.se

John Pira

john.pira@jakobsbergsfolkhogskola.se