KulturSenaste

Dubbelgångare och illusioner i ny utställning

Konstnärsduon Performing Pictures bygger innovativa digitala konstverk som visar “bilder som uppträder”. Bakom stängda dörrar pågår nu noggranna förberedelser för att illusion och magi ska kunna uppstå i samspel med besökare.

Konsthallen i Bas Barkarby är den nyaste av Järfällas två konsthallar. Med nya tekniska förutsättningar vill man visa konst som speglar samtid och framtid. De två tidigare utställningarna visade foto och måleri i samspel med projektioner, båda med anknytning till Järfällas historia och invånare. Nu pågår byggandet av den tredje utställningen sedan öppningen i april 2022. Samtidigt är hela området kring Barkarby pendeltågsstation i ett skede av förvandling och nya vägar och byggnader dyker upp om vartannat.

– Det är underbart identitetslöst, frigjort från idéer att representera, en ickeplats! utbrister konstnär Robert Brečević från duon Performing Pictures.

I nya utställningen Dubbelgångaren deltar skådespelare Simon Norrthon i verket Verfünfungseffekt (Översatt från tyska: Förfemligandeeffekt). Foto: Performing Pictures

Konstnärsduon Robert och Geska Brečević har fått fria händer att fylla rummen denna gång. De är specialiserade inom nya medier, skapar sina program från grunden och arbetar gärna kollaborativt, det vill säga i samspel med skådespelare, artister och konstnärer. Geska Brečević poängterar att det är ett hantverk att arbeta digitalt med konst.

I nya utställningen Dubbelgångaren deltar skådespelare Simon Norrthon i verket Verfünfungseffekt (Översatt från tyska: Förfemligandeeffekt). Här ses noggrant bearbetade kloningar, eller versioner av en karaktär, som besökaren kan uppleva genom projektion. Genom förskjutningar av perspektiv och tid presenteras reflektioner kring vad som är original och vad som är kopia. Just det illusionistiska i att vara på flera platser samtidigt har varit en av utgångspunkterna i arbetet med utställningen.

– Vi lever i ett neurotiskt produktivt massamhälle och digital teknik ger utrymme för att kopiera i mängder. Samtidigt söker de flesta att vara unika och lämna multipla avtryck. Detta är en realitet som vår utställning utgår ifrån, understryker Robert.

Den utställning som växer fram förefaller bli en delvis filmisk upplevelse. Skillnaden mot att gå på bio, påpekar duon, är att upplevelsen här börjar när varje besökare stiger in i utställningen. Närvaron blir därför avgörande för några av de interaktiva konstverken.

– Vi är väl alla ganska trötta av alla val som ska göras? I vårt arbete har vi tagit ansvar och genom sensorer och triggerpunkter i utställningen skapat en omsorgsfullt utvald upplevelse. Här kan man villigt låta sig förledas, säger Geska.

Tre snickare/målare arbetar för fullt med utställningen, på bild: Oscar Lidgren och Joran Stamtakakos Foto: Josefine Chiacchiero

Under en längre stund fördjupar sig duon i fascinerande berättelser om hur deras metoder förankras i historien och till tekniska innovationer, såsom Edisons kinetoskop. Och resultatet kommer vi alltså att kunna se i denna utställning med bilder som uppträder genom projektioner. Duon har arbetat tillsammans sedan 2004 och har en bakgrund inom dataspelsutveckling. Under slutet av nittiotalet, experimenterade de med dåtidens multimedia och arbetade som konstnärer i en forskningsstudio med fokus på ny och interaktiv teknik. På frågan om vem som kan tänkas ha behållning av att gå till Bas Konsthall i vinterslasket, svarar Robert inbjudande.

– Vad har en spegel för målgrupp? Tiden är allas vår tyrann och tempo är något som vi alla förhåller oss till. Här kan du se bilden av dig själv som inte längre är du själv. 

Niklas Pohlman installerar all teknik. Foto: Josefine Chiacchiero
Utställning: Dubbelgångarna 

Konstnärer: Geska & Robert Brečević

Projektledare: Mats Ekberg, kultursekreterare

Konstinstallatör/Tekniker: Niklas Pohlman

Snickare/Målare: Stephen Mckenzie, Oscar Lidgren, Joran Stamtakakos

Vernissage: Bas konsthall Barkarby, 3 dec 2022 kl 12-16

Arrangeras av: Järfälla Kultur

Tidigare artikel i Järfälla i Fokus: 26 april 2022 https://jarfallaifokus.se/fotoutstallning-forst-ut-i-bas-barkaby/
Om Bas Konsthall: https://www.jarfalla.se/fritidochkultur/kulturochnojen/konst/baskonsthall.4.757167ba180223cc1765629e.html

Text: Josefine Chiacchiero

Foto: Performing Pictures och Josefine Chiacchiero

Foto omslagsbild: Anna Drvnik

Josefine Chiacchiero

josefine.chiacchiero@jakobsbergsfolkhogskola.se