NyheterPolitikSamhälleSenaste

Förslag om gratis skolfrukost på tre skolor i Järfälla

Foto: Pixabay

Efter utredning föreslår nu Vänsterpartiet, med stöd av Socialdemokraterna och Centerpartiet, ett pilotprojekt om avgiftsfri skolfrukost på tre skolor i Järfälla.

Under 2023 föreslog Vänsterpartiet att gratis skolfrukost skulle införas i Järfälla kommun. Efter att kommunen utrett frågan har Vänsterpartiet nu lagt ett nytt förslag, som får uppbackning av Socialdemokraterna och Centerpartiet i kommunstyret, om att under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 testa gratis skolfrukost på tre skolor i kommunen.

Det ligger i linje med kommunstyrelsens Mål och budget för 2024–2026, som fastslår att kommunen successivt ska ”införa skolfrukost när det finns ekonomiska förutsättningar.”

Barn- och ungdomsnämnden ska ta beslut i frågan under maj månad.

Text: Fredrik Persson
fredrik.persson@jakobsbergsfolkhogskola.se