NyheterSamhälle

Barkarbystaden – en ny hållbar stadsdel växer fram

Järfälla kommun satsar stort och bygger just nu en av Sveriges största hållbara satsningar, som kommer växa fram och bli en klimatneutral stadsdel till 2030. Kommunalråd och ordförande för miljö och social hållbarhet Aphram Melki berättar om planerna för Järfälla i Fokus.

Det nya Tunnelbanebygget är igång i Järfälla och beräknas att vara färdigt 2026. Stationen kommer hamna i Barkarby, ha tre uppgångar och kommer efterlikna Odenplans station som en regional tågstation. Utbyggnaden av kollektivtrafiken i Barkarby kommer innefatta tunnelbana, busstorg, pendel- och regionaltåg. Men själva Barkarbystationen är bara en del av en större plan, att öppna upp för en växande stadsdel med hållbart fokus. 

Bildtext: Visionsbilder av Barkabystadens station. Dessa bilder är förslag och kan komma att ändras.
Foto: Region Stockholm/White arkitekter
Bildtext: Aphram Melki, Foto: Pressbild 

Kommunalråd och ordförande för miljö och social hållbarhet i Järfälla, Aphram Melki, berättar att bygget med den hållbara staden kommer pågå under 20 års tid och omfatta 140 kvarter i Järfälla kommun. 

– Det är ett oerhört spännande stadsbyggnadsprojekt, med bland annat bostäder, ett nytt sjukhus, arbetsplatser, hotell, utbildningslokaler, handel, idrottsanläggningar och parker. Mer än 14 000 bostäder kommer vara uppförda när projektet är klart, vilket ställer höga krav på en väl fungerande infrastruktur.

Aphram Melki berättar att de flesta hus ska byggas med trämaterial och att man även kommer att arbeta med förnybar energi, såsom solceller, för att försöka skapa ett hållbart kretslopp. Det kommer byggas många små parker med mycket växtlighet, vilket i sin tur bidrar till en högre livskvalitet. Barkarby station kommer vara mestadels under marken, vilket ger minskade koldioxidutsläpp. Målet är samtliga bussar endast ska drivas på el. Han berättar även om att bygget kommer följa Boverkets riktlinjer och målet är att överträffa riktlinjerna med minst 30% vad gäller energiåtgången.

Aphram Melki ser positivt på bygget och säger att det kommer skapa ett stort lyft för hela kommunen och många tillväxtmöjligheter. Han erkänner även att budgeten redan överstigits och att detta är något som behöver åtgärdas. 

– Vi vill inte skapa en bestående skuld, utan behöver hitta lösningar för att även skapa ett hållbart ekonomiskt kretslopp. 

Fakta från Boverkets hemsida:

  • Ekologiska aspekter innebär bland annat att man använder ett livscykelperspektiv vid bedömningen av byggnadens miljöpåverkan, ta hänsyn till ekosystem och klimatanpassa i byggnader.
  • Ekonomiska aspekter innebär bland annat att skapa förutsättningar för att bostäder kan byggas till rimliga kostnader och att samtidigt hushålla med resurserna, som är mark, vatten, energi och råvaror.
  • Sociala aspekter innebär bland annat att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  

Omslagsbild: Visionsbilder av Barkabystadens station. Foto av Region Stockholm/White arkitekter

Maya Nestorov 

maya.nestorov@jakobsbergsfolkhogskola.se