NyheterSamhälleSenaste

Högre lön för de anställda på IKEA

Efter flera turer och hot om strejk på Ikea Barkarby är nu ett avtal tecknat mellan Svensk Handel och Hotell- och restaurangfacket.

Det nya kollektivavtalet kommer resultera i större löneökningar och tryggare anställningar för café- och restauranganställda inom handeln.

 – Vi har fått igenom våra krav från HRF och är nöjda. Nu ska vi gemensamt med Svensk Handel hitta lösningar för att skapa tryggare anställningar, det är ett stort steg, säger Pim Van Dorpel vice ordförande på HRF. 

Frågan om tryggare anställningar har gjort det svårt att enats mellan parterna säger Pim Van Dorpel. Svensk Handel har tyckt att HRF ställt för höga krav med dels en låglönesatsning och dels bättre villkor för tryggare anställningar. 

Många fackmedlemmar på Ikea Barkarby har låga löner och saknar heltidsanställning, vilket är ett stort problem, berättar Pim Van Dorpel. 

 – Våra medlemmar förtjänar en trygg framtid och att kunna leva på sin lön.

Strejk, Högre lön, IKEA, avtal
– Jag är nöjd över vår överenskommelse, säger Pim Van Dorpel vice ordförande på HRF.

Cecilia Jönsson Silfversparre
cecilia.jonsson-silfversparre@jakobsbergsfolkhogskola.se

Foto: Pressbild HRF
Foto: Pressbild IKEA