FeatureMiljöNyheterSamhälleSenaste

Klimathotet – detta görs i Järfälla

I kölvattnet efter Parisavtalet samt klimatstrejkerna i Sverige och världen, planeras konkreta åtgärder i Järfälla kommun. Järfälla i Fokus kontaktade Megha Huber, TF miljöstrategisk chef i Järfälla kommun för att reda ut begreppen.

Järfälla kommun jobbar med att anpassa kommunens miljöplan enligt Parisavtalet. Bland annat för att undvika 2-gradersmålet men även minska koldioxidutsläppen. Planen är att minska utsläppen med 10 procent initialt för att sedan öka upp till 15 procents minskning.
– Vi jobbar internt med projektet Zero analys, där vi har satt igång en bilpool. Även en cykelpool kommer vara i drift inom kort, säger Megha Huber.

Kommunen har tidigare deltagit i projektet SpaceTime, där de i samarbete med SL erbjudit kommuninvånare gratis busskort i två veckor. Kommunen har även en resepolicy som fastställer att deras kommunfullmäktige inte ska flyga i onödan.

Kommunen deltar även i Solcellsutmaningen och Klimatväxlingsutmaningen som engageras av Fossilfritt Sverige. Klimatväxlingsutmaningen innebär att 15 procent läggs på hos de kommunanställda och politiker som redan flyger inom yrket. De procenten läggs sedan in på ett konto som fördelas till olika miljöåtgärder. Kommunen vill bland annat dela ut vågar till Järfällas skolor för att minska matsvinnet, och har tidigare bedrivit informationsinsatser i kollektivtrafiken där cyklister och resenärer fått belönings påsar för att de reser kollektivt. De uppmanar även allmänheten om att delta i Earth hour som sker varje år världen över.

Trots alla dessa insatser är Järfälla kommuns engagemang för miljön ännu större. När det gäller klimatfrågor inom byggsektorn kräver kommunen att de bostäder som byggs ska ligga 30 procent under DBR – Boverkets krav på energiprestanda. Vid försäljning av kommunens mark vid byggnation ställs även kravet att det ska byggas enligt Swedish Green Building Council, även kallat SGBC-standard.

Vad kan då Järfällaborna göra för att följa upp det som redan görs för miljön? Megha Huber hänvisar till Miljöbarometer på kommunens hemsida, www.jarfalla.miljobarometern.se. Där kan Järfällas invånare enkelt kontrollera vilka klimatmål som redan har och inte har uppnåtts.

FOTNOT:
Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Målet är att att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. www.fossilfritt-sverige.se

Text och foto:
Ursula Rundin
ursula.rundin@jakobsbergsfolkhogskola.se

Line Alfredsson
line.alfredsson@jakobsbergsfolkhogskola.se

Lämna ett svar