NyheterSamhälleSenaste

Nya året inleds med trygghetssatsning i Järfälla

I veckan avlossades ett tjugotal skott mot trygghetslokalen i Jakobsbergs centrum. Efter årsskiftet satsar Järfälla kommun på nattvandringar, en insats i ledet för att göra Järfälla tryggare.

Den första januari 2021 startar Järfälla kommun en ny satsning på nattvandringar. Tanken är att dessa ska komplettera de nuvarande trygghetsvandringarna. 

 – Trygghetsvandringarna vi genomför är ett bra sätt att arbeta i den fysiska miljön. Det

Trygghetssatsning
– Det händer en del saker här säger Parham Niokavtak, 15, boende i Jakobsberg och pekar mot kommunens trygghetslokal som tidigare i veckan besköts med ett tjugotal skott. Han kände inte till Järfällas satsning på olika vandringar men ser positivt på saken.

är bra att ha många olika aktörer med för att alla ska kunna dela samma bild och bidra med olika perspektiv, säger kommunens trygghetssamordnare Anna Tatarovic Björklund. 

Trygghetsarbetet pågår även på Instagram, med kontot “Trygg i Järfälla kommun” vill kommunen nå ut till boende i Järfälla och visa hur de arbetar för att öka tryggheten och lyfta de positiva sidorna i arbetet.

– Det är lätt att det bara är det negativa som syns, säger Anna Tatarovic Björklund. 

Unga tjejer i Järfälla känner sig minst trygga i regionen, rapporterade Mitti 2018. Tjejerna i artikeln önskade fler kvinnliga trygghetsvärdar, vilket Anna Tatarovic Björklund håller med om. Hon bekräftar att flest män engagerat sig i trygghetsvandringarna.

Genom samarbete med föreningslivet och via digitala kanaler hoppas kommunen nu att kunna nå ut till fler och skapa ett större engagemang, både hos män och kvinnor. 

Anna Tatarovic Björklund som tycker om att vara ute och möta folk är själv med och trygghetsvandrar. Hon berättar hur hon försöker prata med så många som möjligt under vandringarna och att de framöver även kommer börja livesända på sociala medier för att få kontakt med boende i kommunen.

 – Mitt jobb att skapa trygghet blir lättare om jag är ute och ser saker på riktigt, avslutar hon.

Text: Klara Borgenstierna Ploski
klara.ploski@jakobsbergsfolkhogskola.se

Foto: Lisa Barkholt Nord
Foto: Klara Borgenstierna Ploski