SamhälleSportTräning och hälsa

Inget nytt sportfält – fortsatt brist på idrottshallar hämmar Järfällas ungdomsidrott

Två nya ishallar och en ny multiarena. Järfälla sportfält var en vision om förverkligande av ungas proffsdrömmar. Men planerna slopades nyligen av kommunen. Samtidigt kånkar Järfällagymnasterna material mellan skolsalar för att alla medlemmar ska få träna.

För ett par veckor sedan kom beslutet att kommunen lägger ner planerna på ett nytt sportfält i Järfälla. De drabbade föreningarna oroar sig nu för att ungdomar kommer ge upp idrotten inom de närmaste åren.

Foto: Marcus Liedbergius

Kommunen saknar förståelse                                            

En av de hårdast drabbade föreningarna är Järfällagymnasterna. Gymnastiktränaren Hampus Huss, 23 år, tycker att behovet av att få en större hall är akut. Föreningen har ungefär 1500 medlemmar och kön av nya utövare som vill börja med gymnastik växer för varje dag.

– Gymnastik är en av de sporterna som växer snabbast i Sverige, till skillnad från många andra traditionella sporter som fotboll och ishockey, säger Hampus Huss.

Hampus Huss, foto: Marcus Liedbergius

Hampus Huss upplever att kommunen inte har tillräcklig förståelse för detta.

– Erfarenheterna är att kommunerna består av ett äldre garde som ofta har sina traditionellt mansdominerade idrotter som favoriter, exempelvis ishockey. De vill inte riktigt förstå, känns det som.

Han poängterar att gymnastik är en “extrem materialsport”. Som det är nu behöver föreningen ta hjälp av skolsalar för att kunna träna yngre medlemmar. Det medför jobbiga och tunga transporter samtidigt som utövarnas behov inte kan uppfyllas för en optimal träning. 

Ett drömscenario för föreningen är att kunna ta in fler utövare samtidigt i mindre grupper. Det skulle göra att fler får längre och mer kvalitativ träning, framhäver Hampus Huss. I sin tur leder det till att fler äldre medlemmar stannar. Under pandemin har behovet av nya lokaler förstärkts.

Gymnaster på träning i JG Hallen, foto: Marcus Liedbergius

– Det största problemet vi har är att kön växer samtidigt som allt fler slutar. Den främsta anledningen är att äldre medlemmar som nu måste träna senare på kvällarna inte har tid eller ork att fortsätta.

Föreningarna når inte sina mål
Järfälla Hockey är en annan förening som delar samma syn på situationen. Ordförande Thomas Barklund ser stora problem med för få istider. 

Thomas Barklund, foto: Linkedin

– Det är stökigt med platser som det ser ut idag. På grund av de många lagen behövs egentligen två ishallar. Vi får träna bättre istället för oftare.

Föreningens långsiktiga vision är att vara Stockholms bästa plantskola. För att infria detta skapade de ett nytt juniorlag, J-20, för att få en så kallad full lagstege.

– Genom att ha lag för alla åldrar kan vi behålla våra ungdomar vilket skapar bättre förutsättningar för alla.

Thomas Barklund fastslår att det inte kommer vara hållbart om inte en större och bättre ishall tillkommer.

– Om vi inte har två ishallar, helst inom två år, så får vi tänka om i vårt tillvägagångssätt och det blir svårt att bli Stockholms bästa ungdomsklubb.

Föreningsmedlemmar tycker till:

Vad känner du inför att planerna med Järfälla Sportfält lades ner?

Ellie Kjellander, 17 år, Järfällagymnasterna:

Det är tråkigt. Det behövs mer plats för att fler ska ha chans att börja med gymnastik.

Joanna Grönqvist, 23 år, Järfällagymnasterna: 

Vi kan inte utöka verksamheten som det är nu.

Joanna Grönqvist, 23 år. Foto: Marcus Liedbergius
Patrik Söderberg, 42 år. Foto: privat

Patrik Söderberg, 42 år. Tränare i Järfälla Innebandyklubb:     

Tråkigt för innebandyn i Järfälla. Det finns inte tillräckligt med plats idag.

Vad tycker du saknas i er idrottshall?

Ellie Kjellander, 17 år:
Vi har lite av allt, jag vill ha mycket mer av allt. Mer plats skulle ge mer träningstid för yngre


Joanna Grönqvist, 23 år:
Det saknas plats. Vi vill ha större för att ha fler mindre träningsgrupper samtidigt.

Patrik Söderberg, 42 år:
Det är dåligt med plats och tider. Ofta söker sig utövare till andra kommuner på grund av de dåliga förutsättningarna, eller att de helt enkelt slutar idrotta organiserat. 

Vilken tid tränar du? Hur påverkar det dagarna?

Ellie Kjellander, 17 år:
Klockan 19-21:30. Jag har långt hem så det blir ofta väldigt sent.

Joanna Grönqvist, 23 år:
Träningarna slutar runt 23-tiden, så vissa dagar av att jag har varit uppe sent.

FOTNOT: Järfälla i Fokus har sökt ansvarig inom kommunen för en kommentar utan resultat

Marcus Liedbergius

marcus.liedbergius@jakobsbergsfolkhogskola.se