MiljöNaturNyheterPolitikSamhälleSenaste

Planen: en klimatneutral kommun till 2030

Järfälla kommun ska bli klimatneutral till 2030. Aphram Melki (C) berättar om den utökade budgeten och framtidsplanerna. 

– Vi vill att fler ska kunna cykla och gå.

I december förra året skrevs ett kontrakt om en klimatneutral kommun till år 2030. Sedan kontraktet skrevs på har det hänt en hel del, menar Aphram Melki (C).

– Det händer massor. Vi har till exempel en utökad budget till klimatet på 10 miljoner kronor.

I budgeten ingår bland annat en elektrifieringsstrategi med 12 punkter. Det ska bli lättare att ha elbil i Järfälla och fler publika laddstationer ska installeras. Det ska även installeras solceller.

– Vi har tre byggnader som ska få solceller under 2023. Lundskolan, Neptuniskolan och Kastanjens korttidsboende, säger Aphram Melki (C).

Satsningen innebär även att se till att de cykelbanor som finns förstärks och att de nya cykelbanorna som byggs kopplas till de gamla.

– Även om cykelbanorna sträcker sig till andra kommuner ska de kopplas samman

Den stora skillnaden från tidigare klimatplaner i Järfälla är just målet om klimatneutralitet till 2030.

– Koldioxidbudgeten ska implementeras och det kommer att göra avtryck. Mandatperioden innan hade inte ett mål mot klimatneutralitet 2030.

Enligt Aphram Melki kan kommunens satsning liknas vid ett paraply som täcker flera projekt. En av satsningarna är en strategi som tas fram för hållbar urban utveckling i Jakobsberg. Utformningen av strategin finansieras av EU ska vara klar den 30 juni i år. Kommunen la ut en digital webbenkät för företagare och boende i Jakobsberg där de kunde bidra till och medverka i strategin.

– Vi fick ungefär 600 svar i enkäten, skriver projektledaren Lisa Lorenzti Wall i ett mejl.  

Vad, lite mer konkret, kommer förändras i kommunen av strategin?

– Kommunen kommer att ha en samlad strategi för arbetet i kommundelen Jakobsberg med

ambitionen om att området ska blir mer grönt, produktivt och jämlikt.

Enligt Lisa Lorentzi Wall utgår strategin utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: grön stad, produktiv stad och jämlik stad. Efter den 30 juni kommer Tillväxtverket att välja ut ett antal strategier som går vidare till nästa steg. De aktörer som väljs ut till nästa steg har då möjlighet att söka medel för genomförandeprojekt.

– Vi har under våren samtalat med invånare, fastighetsägare, civilsamhälle och personer från

olika förvaltningar inom kommunen om behov och utmaningar i Jakobsberg samt förslag på

insatser för att bidra till ett hållbart Jakobsberg.

Lisa Lorentzi Wall vet ännu inte vilka arbeten som kommer att påbörjas. Det återstår att se när strategin är klar.

Moa Beckman

moa.beckman@jakobsbergsfolkhogskola.se