NyheterSamhälleSenaste

Järfälla är en av kommunerna med stärkt civilförsvar

Bild: Malva Räihä

Många kommuner använder sig av ideella krafter för att stärka upp sitt civilförsvar. SVT har kartlagt vilka av Stockholms läns kommuner som använder sig av den ideella organisationen Frivilliga resursgruppen (FRG). FRG är en organisation som hjälper till att stärka upp civilförsvaret genom att bidra med ideella krafter. SVTs kartläggning visar att Järfälla är en av de 19 kommuner som har ett samarbete med organisationen.

Järfälla kommun har samarbetat med FRG i flera år. Kommunen anser att de har stor nytta av att få hjälp med civilförsvaret. Enligt Peter Wallgren, ansvarig på FRG i Järfälla, hjälper de kommunen vid till exempel extraordinära händelser.

– Då kommer vi in och kan vara extra händer och fötter, säger Peter Wallgren. 

Järfälla kommun har bland annat fått hjälp av FRG när ukrainska flyktingar kom. Då hjälpte organisationen till med att ordna mat och boende för flyktingarna.

Text: Ida Lagerwall
ida.lagerwall@jakobsbergsfolkhogskola