NyheterPolitikSamhälleSenaste

Järfälla kommun dubblar antalet sommarjobb

Den nya majoriteten i Järfälla kommun satsar extra på sommarjobb för kommunens ungdomar. 850 ungdomar har hittills blivit erbjudna sommarjobb i år. – Sommarjobben är jätteviktiga för våra ungdomar, säger Eva-Lotta Arenander (S) ordförande i Kompetensnämnden i Järfälla kommun.

Antalet sommarjobb är en fördubbling mot föregående år, då kommunen erbjöd 300 platser plus cirka 100 extra platser, som var möjliga genom statsbidrag. Eva-Lotta Arenander hoppas på att kommunen får ytterligare ett antal platser av de extra resurser som regeringen aviserat för sommarjobb i vårbudgeten.

Av 1753 sökande ungdomar är det hittills hälften som fått sommarjobb i år. De som inte har blivit erbjudna ett sommarjobb står på en lista man går vidare med allteftersom nya jobb eventuellt kan erbjudas, genom de statliga medlen. Om en ungdom tackar nej till sitt sommarjobb så blir även den platsen ledig för de som står på listan.

Majoriteten i Järfälla kommun har som ambition att 1200 ungdomar ska få sommarjobb under mandatperioden. Sommarjobben är enligt Eva-Lotta Arenander en resursfråga som behöver byggas upp under mandatperioden.

De som erbjuds sommarjobb är ungdomar mellan 16–18 år och det har varit först till kvarn som gällt.

– Vi tycker att det är en jätteviktig satsning. Syftet är att ge så många ungdomar det går en möjlighet att få något att göra under sommaren. Sommarjobb är ett sätt att komma i kontakt med arbetslivet på, säger Eva-Lotta Arenander.

Arbetsplatserna har i år varit inom detaljhandeln, förskolor, äldreboenden, parker, JHAB – kommunens bostadsbolag och föreningslivet.

Eva-Lotta Arenander tror att det är viktigt för ungdomar att få presentera sig för en arbetsgivare och att få en inblick i ett arbete för att lättare kunna fundera kring framtida utbildning. Hon är övertygad om att alla åtgärder som innebär att erbjuda ungdomar en meningsfull fritid, minskar risken att hamna i kriminalitet.

Av de 850 sommarjobb som erbjudits i år har cirka 200 öronmärkts för ungdomar som bor i de områden som finns på Polisens lista för utsatta områden. I Järfälla är det bland annat Sångvägen i Jakobsberg och Termovägen i Kallhäll.

Foto: Järfälla kommun

De ungdomar som i år har blivit erbjudna sommarjobb är såklart glada, men Eva-Lotta tycker att det är trist att nästan hälften som sökt inte kommer att kunna erbjudas något sommarjobb i år. Förhoppningen är att under mandatperioden successivt kunna erbjuda fler ungdomar sommarjobb. Den här sommarens erbjudande är en bra bit på väg. Målet under mandatperioden är 1200 sommarjobb.

– En av våra viktiga saker att prioritera under denna mandatperiod är att hjälpa ungdomar att göra kloka val i livet. Sommarjobben är en viktig del av detta, avslutar Eva-Lotta Arenander (S) ordförande i Kompetensnämnden i Järfälla kommun.

Cassandra Solback

cassandra.solback@jakobsbergsfolkhogskola.se