NyheterPolitikSamhälleSenaste

JF möter MP: “Att leva ett klimatsmart liv ska vara enkelt”

Miljöpartiet (MP) vill ha mer trygghet, naturskydd och tillgänglighet för alla Järfällas invånare. Järfälla i Fokus har intervjuat Patric Andersson, Miljöpartiets kommunfullmäktige i Järfälla.

Riksdagsvalet i Sverige 2022 äger rum söndag 11 september. Vid detta val kommer det också hållas allmänna val till kommun- och regionfullmäktige. Järfälla i Fokus pratar därför med kommunens frontfigurer för respektive parti. Vi tar reda på vilka frågor de vill jobba med under nästa mandatperiod och vad de tycker om väljarnas viktigaste frågor. 

Vilka är de viktigaste frågorna för Miljöpartiet i Järfälla kommun? 

– Generellt vill MP att det ska vara enkelt för invånarna att kunna leva ett klimatsmart liv. Att bygga klimatsmarta bostäder i trafiknära områden och använda den mark som man redan har använt en gång i kommunen, inte den orörda naturen och i miljöer som är skyddsvärd.

– Vår uppgift kommande mandatperiod är att se till att skolan har dom resurserna så att barnen kan bli det bästa dom vill och förmår. Även att se till att det finns hjälp, roliga aktiviteter, ett socialt sammanhang och samhörighet för dom äldre invånarna. Det ska vara kul att vara äldre i Järfälla.

Hur har ni jobbat med dessa frågor hittills?

– Miljöpartiet har ju varit i opposition. Vi har haft många motioner med initiativ, ungefär 25 procent lyckades vi få igenom och 75 procent har röstats ner. En lyckad motion från MP handlade om tillgänglighet för alla medborgare, till exempel tillgängliga toaletter på friluftsbadet. Vår motion gick delvis igenom, men sen händer det ingenting. 

Hur vill ni fortsätta jobba med dessa frågor under kommande mandatperiod?

– Kommunen ska ta klimatledarskap på allvar och satsa på frågor som gör det enklare för människor att leva klimatsmart. Utgår man från barnen, då blir det bra för alla. Då bygger man ett samhälle som är hållbart.  

Vad hoppas ni på för resultat inför valet 2022?

– Vi hoppas fördubbla vårt mandat från nuvarande tre mandat till sex mandat detta val. 

Hur ser stödet för Miljöpartiet ut i kommunen?

– Signalerna jag har fått är att vi ligger bättre till nu än inför valet 2018, enligt opinionsundersökningar i länet och kommunnivå. 

Enligt en undersökning från Novus från mars är de viktigaste frågorna för de svenska väljarna sjukvård, lag och ordning samt invandring och integration.

Vad vill partiet göra för sjukvården i Järfälla?

– Det finns planer på sjukhus i Barkarby vilket vi tycker är jättebra, men regionen som helhet tycker inte att det är en prioriterad fråga. 

Hur vill ni jobba för att göra Järfälla tryggare?

– Framförallt behövs initiativ för att stärka föräldraskapet. Det finns ett välfungerande program för det på socialtjänsten, vi vill utveckla samarbetet mellan socialtjänsten och skolan. Även tryggheten för äldre är en fråga vi vill vi arbeta med, speciellt halkbekämpning och belysning. Det handlar om att våra äldre ska kunna gå ut. 

Hur vill ni jobba med invandring och integration?

– Vi bejakar olika kulturer, mångfald ger oss ett bättre samhälle. Ett problem är att kvinnor oftast stannar hemma med barnen och måste börja SFI på nytt. Det blir en inlåsningseffekt. Att kunna få plats på förskola och få praktik behövs liksom en språklig grund att stå på. Man ska lätt kunna få kontakt med idrottsrörelsen eller andra föreningar även om man är nyanländ. 

Vad vill Miljöpartiet att Järfällaborna ska veta om er inför valet?

– Det är en ekonomiskt svår tid just nu. Vi vill budgetmässigt inte höja anslagen utan skydda de vi har och stoppa de smygbesparingar som lätt sker. 

– Alla frågor vi har utgår från klimatkrisen. Klimatklivet ska gå till bidrag för att sätta upp solceller på kommunala tak, och kommunen har massvis med fastigheter. De skulle kunna vara självförsörjande i den byggnaden, det är inte dumt. Vi vill öka anslagen lite till vården av våra naturreservat. Ta hand om gamla miljöskulder såsom Bällstaån som har Stockholms läns smutsigaste vatten, och se till att Ängsjö med skog från 1700-talet görs till naturreservat. 

Foto: Privat

JF möter är en intervjuserie där vi har intervjuat Järfällas lokalpolitiker.
Vi har träffat alla partier som sitter i Järfällas kommunfullmäktige, förutom Sverigedemokraterna som vi har sökt utan framgång. 

Emelie Perdomo

emelie.perdomo@jakobsbergsfolkhogskola.se