NyheterSamhälle

Framtidslabbet bygger broar ut i arbetslivet

Jobbsökande, studier och utbildning i privatekonomi. Det får ungdomar med psykisk ohälsa hjälp med i Framtidslabbet. Projektet är ett samarbete mellan Järfälla och Upplands-Bro kommun.

Framtidslabbet var från början tänkt att främst genomföra gruppaktiviteter. Projektledningen märkte dock tidigt att ungdomar med olika svårigheter inte skulle gynnas av att göra samma aktiviteter. De tänkte om och började istället fokusera på att individanpassa insatserna.

– Man måste se dem som individer och jobba med dem individuellt först. I de fall där vi ser att flera unga har liknande behov så försöker vi tillgodose det i gruppform, säger Johan Andér, projektledare för Framtidslabbet.

De individuella aktiviteterna såväl som de gemensamma har utförts både på plats och digitalt utefter deltagarnas behov och önskemål. Dessa har bland annat innefattat hjälp med CV-skrivning, jobbsökning och utbildning i privatekonomi.

Bland aktiviteterna har det även varit fokus på andra faktorer som kan bidra till bättre mående som bra sömn och fysisk aktivitet. I samband med en föreläsning om kost och hälsa, som ägde rum på kultur- och aktivitetshuset Huset på Höjden i Järfälla, fick deltagarna tillsammans med seniorer laga mat. Under sommaren var man även vid ett par tillfällen på utegym.

Foto: Clara Wanders

– Det handlar inte bara om det psykiska måendet utan också det fysiska, och hur de två sakerna hänger ihop. Att röra på sig, äta och sova bra, för att må bättre ger större möjlighet att kunna ta nästa steg, vad som än är det långsiktiga målet, säger Johan Andér. 

Under hösten har de också arbetat med något kallat ungdomsjobb. Det är en satsning från regeringen där det tillsatts extra medel för att erbjuda jobb till unga som drabbats av pandemin. Framtidslabbet har i Järfälla kunnat erbjuda 25 jobb. 

Responsen bland deltagarna har varit spridd. Det har funnits problem med att vissa deltagare har försvunnit på vägen efter bara ett par tillfällen. Totalt uppskattar Johan Andér att det varit omkring 70-80 deltagare.   

–Men bland dem som har stannat kvar har feedbacken varit överväldigande positivt, säger han. 

Vid årsskiftet kommer projektet att utvärderas. En av punkterna som kommer ses över är tidsperioden på 20 veckor. Det kommer diskuteras ifall det är en rimlig tidsperiod eller om den skulle behöva anpassas mer individuellt. Den stora utmaningen för 2022 avslöjar Johan Andér är att få till ett fungerande och långsiktigt samarbete mellan kommunerna.

Läs mer om projektet Framtidslabbet här och här.

Lou Mikko

lou.mikko@jakobsergsfolkhogskola.se