NyheterSamhälleSenaste

Framtidslabbet ska lotsa unga till arbete

För att hjälpa unga drabbade av psykisk ohälsa drar Järfälla och Upplands-Bro kommun under 2021 igång en ny verksamhet – Framtidslabbet. Projektet ska få unga vuxna mellan 16 och 24 år att komma in i studier eller arbetsliv.

– Vi vill att ungdomarna ska komma vidare i livet. De ska känna stolthet i att klara av saker och kunna försörja sig själva i framtiden, säger Madeleine Mjöberg, enhetschef på Järfälla kommuns Ung och Vux-vägledning.

Tillsammans med Carl-Fredrik Wincent, avdelningschef för vuxenutbildning och arbetsmarknad i Upplands-Bro, är hon projektägare för Framtidslabbet.

 – Undersökningar visar att ju längre tid det tar för unga att komma in i studier eller arbete, desto större är risken att hamna i utanförskap. Därför är de en viktig målgrupp, säger Madeleine Mjöberg.

Den första maj 2021 väntas Framtidslabbet dra igång olika aktiviteter och under fyra perioder kommer olika grupper att träffas i 20 veckor. Deltagarna kommer erbjudas aktiviteter för att komma ut i jobb eller fortsätta med studier. Det kommer finnas prova-på dagar på utbildningar och företag. Även workshops med olika teman, exempelvis “Hur man söker jobb”.

Arbetsgruppen i Järfälla kommer bestå av två studie- och yrkesvägledare, en arbetsmarknadskonsulent, en aktivitetssamordnare och en hälsocoach. Programmet kommer vara flexibelt, utan obligatorisk närvaro, och anpassas efter deltagarna.

– Vi räknar därför med att ungdomarna inte kommer dyka upp så enkelt. Kanske måste vi knacka på dörren och hämta dem, eller bjuda på frukost som de gjorde i Botkyrka i liknande projekt, säger Madeleine Mjöberg. 

Både Carl-Fredrik Wincent och Madeleine Mjöberg ser fram emot att påbörja projektet och tycker att detta är en fantastisk möjlighet. 

– Det är oerhört kul och jag känner tacksamhet mot Järfälla kommun för samarbetet. Tillsammans ska vi göra en stor förändring för dessa ungdomar, säger Carl-Fredrik Wincent.

OM FRAMTIDSLABBET

  • Ett samarbete mellan Järfälla och Upplands-Bro kommun.
  • Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden och pengarna kommer användas till att erbjuda studie- och arbetsvägledning till deltagarna. 
  • Projektet riktas till individer mellan 16 och 24 år som på grund av psykisk ohälsa varken studerar eller jobbar. 
  • Projektet pågår under 20 veckor i fyra olika perioder från start 1 maj. Möjlighet till förlängning finns vid behov. 
  • Målen med Framtidslabbet är bland annat att individen ska få ökad psykisk och fysisk hälsa. Även att få ökad insikt och kompetens för lättare studie- och karriärsval, samt få större kontroll över framtiden.

Källa: Framtidslabbet ansökan till Europeiska Socialfonden
Cecilia Jönsson Silfversparre
cecilia.jonsson-silfversparre@jakobsbergsfolkhogskola.se