NyheterSamhälleSenaste

Kvinnojouren rustar för hårt tryck i jul

Var fjärde kvinna blir utsatt för våld i nära relationer. Var tredje vecka blir någon ihjälslagen. Under en vanlig jul ökar trycket på Järfällas kvinnojour, men i år blir det ingen vanlig jul – det kommer bli värre.

Eva, som inte vill framgå med efternamn, har arbetat som kurator på Järfälla kvinnojour i snart tre år. Deras uppdrag är att driva ett skyddat boende, en öppen stödverksamhet, och att sprida kunskap om våld i nära relationer. De har ett dystert år bakom sig. Eva har sett en stor förändring i antal kvinnor som söker sig till den öppna stödverksamheten.

– Det har ökat markant det senaste halvåret, med mer än en tredjedel från 2019. Det kommer med största sannolikhet fortsätta öka när restriktionerna släpper. Då kommer fler våga höra av sig.

Julen står för dörren. Våld i hemmet är något som vanligtvis ökar under ledigheten. Januari är den månad då flest kvinnor och barn söker sig till kvinnojourer runt om i landet. 

 – Julen är en katastrofal tid för många kvinnor och barn. Det är vanligtvis mycket alkohol, förväntningar och press som leder till ökat våld. Då gäller det att vi är på plats och kan ta emot de som söker sig till oss, berättar Eva.

Vanligtvis kunde Järfälla kvinnojour ta in fyra familjer per lägenhet, men på grund av rådande restriktioner har det minskat till en familj. Men trots det hårda trycket på den öppna stödverksamheten är det mindre förfrågningar efter det skyddade boendet.

– Om det beror på att färre söker eller att socialtjänsten väljer att placera familjerna på billigare alternativ som vandrarhem vet jag inte, säger Eva.

Vad kan man göra om man misstänker att någon lever i en våldsam relation?

– Våga prata om det! Våga fråga! Jag tror det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd. Tveka inte att ringa polisen. Hellre en gång för mycket, avslutar Eva på Järfälla kvinnojour.

Nummer du kan ringa om du blir utsatt för våld:
Järfälla kvinnojour: 08-580 269 00
Nationella kvinnofridslinjen: 020505050
Polisen: 114 14 Vid akuta lägen: 112
Bris: 116111

Text & Foto: Kajsa Sandberg
kajsa.sandberg@jakobergsfolkhogskola.se