NyheterPolitikSamhälle

Kampen mot drogerna: Kvarntorpet fokuserar på människan bakom missbruket

Bildtext: Ingång till Kvarntorpets boende och dagverksamhet som drivs av Stockholms Stadsmission på uppdrag av Järfälla kommun. I spegelbilden i dörren syns även intilliggande Kvarnhuset där kommunens Socialtjänst har sina kontor. Foto: Emelie Muntrakis

Järfälla lokalpolisområde har inte längre någon öppen drogscen där bruk och försäljning av narkotika sker offentligt men för de som redan har ett missbruk är drogerna fortfarande tillgängliga. På Kvarntorpet kan personer med missbruk få stöttning i tillvaron och resan mot drogfrihet.

Järfälla kommun har arbetat för att få bort den öppna droghandeln som under åren skapat otrygghet runt Jakobsbergs centrum och Jakobsbergs station. Kameror och ordningsvakter har satts in och områdets klassning som öppen drogscen är sedan i våras borttagen. Men för personer med missbruk är drogerna fortfarande tillgängliga.

– Det är inte svårt att få tag på droger och de som brukar dem vet nog bäst av alla var det sitter kameror, säger Anne MacKey som är enhetschef för Kvarntorpets akutboende, stödboende och dagverksamhet.

Hon fortsätter:

– Frågar du allmänheten, skulle en del av dem kanske säga att drogscenen finns här på Kvarntorpet men det stämmer inte.

Kvarntorpet ligger ett stenkast från Jakobsbergs centrum i ett fristående gult hus. Här finns både daglig verksamhet, akutboende och stödboende eller lågtröskelboende som är termen kommunen använder. Den ”låga tröskeln” handlar just om att personer i aktivt missbruk är välkomna. Deltagarna, i Kvarntorpets alla verksamheter, får vara påverkade men däremot inte hantera droger i huset. En gång i veckan kommer sprututbytet för att deltagarna ska kunna byta ut använda injektionsverktyg till nya.

– Det är utifrån ett hälsoperspektiv vilket gynnar alla, säger Anne MacKey.

Att behandla omgivningen med respekt och inte vara påträngande eller stötande är ett krav. Deltagare som inte lyckas leva upp till det får lämna verksamheten men de får också en andra chans och är välkomna tillbaka om de tar ansvar för sitt agerande. Då tas ett individuellt beslut i dialog med personalen. 

– Alla har rätt att göra misstag men det som är viktigt är att ta ansvar för det, resonerar Anne MacKey.

Kvarntorpets uppdrag handlar om att stötta och hjälpa människor att inkluderas i samhället och att motivera dem till drogfrihet. Verksamheten är finansierad av kommunen men drivs av Stockholms Stadsmission. I grannhuset huserar socialtjänsten och 200 meter upp på gatan ligger den regionala beroendemottagningen.

– Jag vill ge heder åt Järfälla som har en egen sådan här verksamhet för det är det inte alla kranskommuner som har. Många köper platser från andra. Det här är ett sätt att ta hand om sina kommuninvånare, säger Anne MacKey.

Att bli drogfri är utmanande på många sätt och en förutsättning är att ha en trygg plats att sova eller vara på. På Kvarntorpet erbjuds förutom det, hjälp med allt som ingår i att vara medborgare. En viktig del är att bygga upp nätverk och ett vanligt inslag i vardagen är att följa med och hjälpa deltagarna att passa tider till möten på olika myndigheter. Att socialtjänsten och beroendemottagningen ligger så nära är en stor fördel.

– Det är viktigt att vara snabb och kunna fånga personerna när de är motiverade. Om jag skulle önska något från kommunen, är det lite kortare vägar för att få hjälp och lite mer flexibilitet eftersom det handlar mycket om dagsform. Samtidigt förstår jag att det är svårt att jobba med knappa resurser, säger Anne MacKey.

En viktig del i arbetet på Kvarntorpet handlar om att involvera deltagarna i verksamheten.

– Det mest fantastiska med Kvarntorpet är att det är en liten plats vilket möjliggör att involvera deltagare. Det ska vara ”vårt” Kvarntorpet där deltagarna känner ett gemensamt ansvar för stället, säger Anne MacKey.

För att uppnå det finns särskilda deltagarmöten och personlig kompetens tas tillvara på vid till exempel matlagning. De kan också involveras genom att vara med och intervjua ny personal.

– Det höjer självkänslan och enligt mig är det, det bästa sättet att undvika hot och våld. Det är just den här magin som är roligt att försöka jobba på när det är en sådan liten arbetsplats.

Vad hade hänt om inte ni hade funnits?

– Om inte Kvarntorpet hade funnits skulle människor i behov av stöd ha färre trygga platser att vända sig till, vilket hade kunnat leda till mer stök och oro i närområdet. Här får människor en chans att leva ett annat liv och få det stöd de behöver, avslutar Anne MacKey.

Sedan tillägger hon:

– Det är också viktigt att komma ihåg det förebyggande arbetet. Alla har varit barn en gång och vi får de människor vi skapar.

Text och bild: Emelie Muntrakis
emelie.muntrakis@jakobsbergsfolkhogskola.se