NyheterSamhälleSenaste

Kommunens överskott retar politiker

Under måndagen 26 april sammanträdde kommunfullmäktige i Järfälla där främsta punkten var att godkänna redovisningen för 2020. Flera kängor delades ut.

Det råder inga tvivel om att 2020 års positiva resultat är direkt påverkat av alla tillfälliga statsbidrag. 

– När pandemin slog till med kraft i mars förra året så blev konsekvensen att mycket av det strategiska arbetet fick läggas åt sidan för att hantera krisen. Det dagliga arbetet med att ordna skyddsutrustning och se till att minska smittspridningen med alla tillgängliga medel tog över, säger Kommunstyrelsens ordförande, Emma Feldman (M). 

Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande (M)

Det stora ekonomiska överskottet genererar inte bara positiva reaktioner. Samtidigt som Äldrenämnden hamnar på plus och kommunen redovisade ett historiskt positiv resultat, ökade arbetslösheten med 1,6 procent under 2020.

Från oppositionellt håll höjdes missnöjda röster över uteblivna satsningar inom bland annat vård och omsorg. Oppositionen menar att de redan i slutet av 2019 kom med flera initiativ för hur de statligt tillförda välfärdsmiljonerna skulle göra mest nytta för kommunen. Men att den styrande Alliansen inte hörsammat detta.

– Vi såg redan för över ett år sedan och i början av pandemin stora risker för personalnedskärningar och försämrad kvalité till följd av besparingsåtgärder med anledning av Moderaternas nedskärningsbudget för 2020. Vi såg, men det gjorde inte högerpartierna och nu står vi här med ett historiskt överskott, säger Eva Ullberg, Oppositionellt kommunalråd och gruppledare för Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Järfälla.

Eva Ullberg, oppositionellt kommunalråd och gruppledare för Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Järfälla

Oppositionen anser vidare att den styrande Alliansen borde och kunde ha gjort mer för att stärka upp under pandemin. Järfälla kommun står nu med ett ekonomiskt överskott, mycket på grund av de bidrag kommunen mottagit från staten under 2020. De statliga bidragen är de så kallade välfärdsmiljonerna som ska gå till att öka välfärden i kommunen. Kommunen har även fått pandemibidrag.

Sammantaget stänger Järfälla kommun 2020 på ett positivt resultat om 388 MKR, 101 MKR om vi räknar bort intäkter från exploatering och reavinster.

Vill du veta mer? Du kan ladda ner hela årsredovisningen (pdf) från Järfälla kommun här

Daniel Fabregat

daniel.fabregat@jakobsbergsfolkhogskola.se