NyheterSamhälleSenaste

Kommunens stenkross punkterar cykeldäck

Stenkross är ett populärt alternativ till sand och salt när det gäller att halkbekämpa gång- och cykelbanor. Enligt Trafikverket kostar stenkross mindre och flyger inte bort lika lätt som sanden, men den har sina nackdelar. 

På större cykelstråk används däremot sopsaltning. I framtiden hoppas Johan Johansson att det nermalda stenkrosset kan ersättas med sopsaltning på alla cykelbanor.

Cykel
Johan Karlsson, 40, har fått sina cykeldäck punkterade flera gånger.

I fokus har varit i kontakt med Johan Karlsson, 40, som bor i Barkarbystaden och dagligen cyklar till jobbet. Han har flera gånger fått sina cykeldäck punkterade på grund av stenkrosset.
– Jag tycker att kommunen borde halkbekämpa med sopsaltning istället. Ibland cyklar jag i Sollentuna och där är det inte alls samma problem som här.

Johan Karlsson gjorde ett inlägg på Facebook om problemet som fick stort gensvar. Det visade sig att problemet inte påverkar bara kommunens cykelburna invånare. Hundägare skrev om hur de fått bära sina hundar som fått tassarna sönderskurna av stenkrosset.
– Kommunen vill profilera sig som en cykelkommun, men det rimmar illa med att de strör ut sylvass stenkross.

Järfälla kommuns enhetschef för bygg- och anläggning, Johan Johansson, berättar för I fokus att de inte längre får använda sig av natursand. Istället används sandningssand, nermald stenkross, vilket kan resultera i att vassa bitar finns kvar. 

Text: Helena Holgersson
helena.holgersson@jakobsbergsfolkhogskola.se
Foto: Privat