NyheterSamhälleSenaste

Brottslighet oroar företagare i Järfälla

Ny rapport från stiftelsen Tryggare Sverige visar att sju av tio företagare i Järfälla kommun känner sig otrygga. Frisören Sara Galloson i Jakobsberg centrum är en av dem som märker av den känslan.
– Det känns läskigt att jobba ensam i min salong, säger hon.

Stiftelsen Tryggare Sverige har framställt en rapport om tryggheten hos företag i Järfälla kommun. Resultatet visar att mer än hälften av de tillfrågade företagen har blivit direkt utsatta för brott. Ytterligare 68 procent oroar sig för att bli utsatta för brott, och 14 procent överväger att flytta eller lägga ner sin verksamhet till följd av brottslighet. 

Maria, som inte vill framkomma med sitt efternamn, är anställd på butiken Xpressreparation i Jakobsberg. Hon är en av många drabbade:

– Jag känner mig inte trygg här om jag jobbar ensam. Bara det senaste året har det skett flera incidenter. Det händer att kunder beställer skärmbyte. När de sedan kollar hur nya skärmen ser ut så springer de utan att ha betalat.

– Ibland kommer det även unga killar som tjuvar. En går fram och pratar och tar min uppmärksamhet samtidigt som den andra snor saker. 

Hon är kritisk till hur polisen hanterar problemen.

– Det hjälper inte att ringa polisen. Det tar sån tid med anmälan och är inte värt bekymret. Polisen kommer inte heller när man ringer, de frågar om det är ett allvarligt brott. Om det endast är stöld så är det bortprioriterat. Det är väktarna vi får vända oss till.

Snatterierna polisanmäls, men oftast har polisen inte tid. Foto: Kristian Bruun

Sara, som driver Saras Klippotek i Jakobsberg, känner också oro när hon jobbar:

– När jag är ensam så känns det ofta läskigt. Jag har haft grannbutiker som varit med om rån och liknande.

Hon har försökt få kommunen att öka belysningen utanför lokalen för att öka trygghetskänslan men fick ett nej.

– De sa bara att de inte hade nog med pengar

Jacob Ämtvall, en av personerna bakom Tryggare Sveriges rapport, berättar att de vanligaste brotten är ringa stölder, bedrägerier, inbrott och skadegörelse. Utöver det förekommer även ofta hot och trakasserier.

Jacob Ämtvall från stiftelsen Tryggare Sverige är en av personerna bakom rapporten om oron bland företagare och anställda i Järfälla. Foto: Tryggare Sverige

– Det är livskvalitetsbrott. De är inte direkt fysiskt skadliga mot personerna, men de påverkar jobbtrivseln och motivationen till att driva en verksamhet.

De tillfrågade känner oftast att det inte ens är värt att anmäla brotten till polisen. 

– Folk upplever att det sällan händer något när man anmäler brotten och att det inte kommer hjälp. Folk känner sig uppgivna.

Text: Leon Voss Gustavsson

Leon Voss Gustavsson

Leon.gustavsson@jakobsbergsfolkhogskola.se