NyheterSamhälle

Kritik mot Järfälla kommuns brottskoll av arbetssökande

Bildtext: Kurt Junesjö, arbetsrättexpert. Foto: Pressbild

Järfälla kommun har börjat kontrollera arbetssökandes brottshistorik. Nu menar kommunens egna jurist att det kan vara olagligt. Järfälla i Fokus intervjuar arbetsrättsexperten Kurt Junesjö om arbetssökandes rätt till personlig integritet.

Förra månaden kritiserade Justitieombudsmannen (JO) Södertälje kommun för att ha kontrollerat tusentals anställdas och arbetssökandes brottsregister. Kontrollen är inte förenlig med vare sig svensk grundlag eller Europakonventionen, menar Justitieombudsmannen Per Lennerbrant i sitt beslut. 

Sedan några månader tillbaka har även Järfälla kommun infört bakgrundskontroll av arbetssökande. Till tidningen Mitt i Järfälla säger Järfälla kommuns säkerhetschef Alexander Rajsic att kommunens modell inte ska förväxlas med Södertäljes. I samma artikel hävdar dock Sigrid Arnamo, Järfälla kommuns biträdande jurist, att JO:s beslut också gör Järfällas kontroller olagliga.

Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö, tidigare jurist och utredare på fackförbundet LO-TCO Rättsskydd, förklarar att skyddet för den personliga integriteten är starkare i offentlig sektor än i den privata. I offentlig sektor gäller generellt regeln att kontroller bara får ske när det har stöd i lag. 

– Ett problem i Sverige är ju att det i privat sektor saknas skyddsregler för arbetstagarens personliga integritet. Men så är inte fallet inom det offentliga, säger Kurt Junesjö.

Grundlagen fastslår att alla människor är skyddade mot betydande intrång i den personliga integriteten och Europakonventionen innehåller delar som framhäver rätten till privatliv. JO:s slutsats är att Södertäljes kontroll av befintlig personal inte har lagstöd. Per Lennerbrant är likaså kritisk till kommunens kontroll av arbetssökande, som han menar generellt går utanför lagens möjligheter. Något som enligt Sigrid Arnamo gör Järfällas kontroller olagliga.  

Enligt Kurt Junesjö följer bakgrundskontrollerna en generell trend på arbetsmarknaden. Kontrollerna, i likhet med till exempel drog- och alkotester, har blivit allt vanligare på svenska arbetsplatser. Politiska förslag om att göra skyddet för arbetstagarna starkare har hamnat på den politiska dagordningen, men varit fruktlösa. 

– Tyvärr kan man konstatera att utvecklingen de senaste decennierna inneburit ingrepp i arbetstagares personliga integritet, säger Kurt Junesjö.

Text och bild: Fredrik Persson
fredrik.persson@jakobsbergsfolkhogskola.se