KrönikaKulturNöjeSamhälleSenaste

När city stänger kulturens dörrar, öppnar Jakobsberg upp dem

Foto: Iben Ljungmark

Fri entré gäller alla utställningar på Jakobsbergs konsthall. Borde de statliga museerna i Stockholms innerstad ta åt sig? Kanske. Jag fattar att det är dyrt för museer att låta alla komma och gå som de helst vill. Men kultur är viktigt för folkbildning och nöje. 

Vasamuseet och Tekniska museet är bara några exempel av många, där fri entré slopats och endast barn under 18 år får gratis inträde. Jakobsbergs konsthall däremot, har öppet för alla. Det är gratis oberoende av ålder och alla får ta del av kultur, inte bara Jakobsbergsborna. Just ordet alla är viktigt. Det är en gemenskap, människor får möta varandra. Känslan av att vara välkommen är inte alltid självklar för alla, men här är det så. 

Att öka medborgarnas tillgänglighet till det gemensamma kulturarvet och locka nya grupper av besökare, var den tidigare regeringens policy – nu är det ett minne blott. Kanske borde fler museer inspireras, trots strikta statliga direktiv, och göra som Jakobsbergs konsthall? 

Jag vet att det inte bara är upp till museerna. Regeringen måste dra sitt strå till stacken och höja bidragen. Jakobsbergs konsthall är inte särskilt stor och heller inte i behov av så mycket resurser, i alla fall i jämförelse med de stora hajarna i stan. Det är enkelt att tycka, och framförallt är det nog lättare sagt än gjort. Kulturarvet måste överleva och en del museer har inte råd att hålla öppet gratis, även om jag önskar att det gick. 

Jag går ofta på museum, men varje gång jag möts av avgiften svider det till i både plånbok och själ. Tänk att jag måste betala för något som borde vara en rättighet. Men jag blir samtidigt glad över att det inte är helt kört. Det finns samlingsplatser oavsett hur mycket du har i plånboken. Det är en lyx att Jakobsberg har just en av de platserna, och jag hoppas att fler kommuner tar efter i framtiden. Visst, vi kanske får vänta på nästa regering, men än vill jag inte ge upp. 

Cityborna får helt enkelt sätta sig på pendeln ut till Jakobsberg, om de nu ens är medvetna om den fria entrén. Kanske vet de det nu och kanske är pendeln fullsatt imorgon, vem vet?

Text och bild: Hedda Ringmar
hedda.ringmar@jakobsbergsfolkhogskola.se