NyheterPolitikReligonSamhälle

Nej till neutral klädkod i skolan

Bildtext: Tommy Källarsson, Medborgerlig Samling. Nina Jakku, doktor i religionshistoria och politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Malmö.
Foto: Tilda Wendefors/Privat/Emmalisa Pauly

Förbjud skolpersonal att bära religiös och politisk klädsel, det vill Medborgerlig Samling i Järfälla. Både tjänstemän och forskare menar att förslaget strider mot mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning. 
– Det är slöjor man vill ge sig på, säger forskaren.

I Järfallasalens dova ljus samlas kommunstyrelsens ledamöter. På måndagens dagordning står bland annat Medborgerlig Samlings (MED) motion om att införa en neutral klädkod för kommunens skolpersonal. Ett förslag som i praktiken skulle innebära ett förbud mot religiös och politisk klädsel.

Kommunens utredning av förslaget har slagit fast att det inskränker de mänskliga rättigheterna och riskerar att indirekt diskriminera muslimska kvinnor. Förslaget går därmed emot svensk lagstiftning och skollagens värdegrund. Punkten avhandlas snabbt på mötet, med avslag som resultat. Den fjärde december kommer förslaget återigen att tas upp, då på kommunfullmäktiges möte.

Bakom förslaget står partiet Medborgerlig Samling. De beskriver sig själva som liberalkonservativa, och benämns ofta som ett invandringskritiskt parti. Sedan valet 2022 har de två platser i Järfällas kommunfullmäktige. Tommy Källarsson (MED) är en av partiets ledamöter. Efter mötet berättar han om bakgrunden till motionen.
– Är man företrädare för det offentliga ska man ha en neutral profil som inte tar ställning för en viss religion eller filosofisk övertygelse. Den sekulära statens principer ska bejakas i skolan. ​​

Järfälla kommunfullmäktige är inte ensamma om att behandla motioner som vill motverka religiös och politisk klädsel bland anställda eller elever i skolor. Nina Jakku, doktor i religionshistoria med inriktning islamologi och politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Malmö, är väl bekant med fenomenet. I studien “Integration, Culture and Gender in Swedish City Council Motions” har hon granskat över 50 liknande motioner som lagts mellan åren 2003-2020 på olika håll i Sverige. 
– Det är ganska tydligt i motionen att det är slöjor man vill ge sig på. Man beskriver slöjor som något främmande och som något potentiellt kan skada barn. Språket i motionen känner jag väl igen från andra motioner. De tenderar att beskriva muslimska kvinnor både som offer och en potentiell fara, säger Nina Jakku.

Tommy Källarsson (MED) pekar på att hedersförtryck är en av anledningarna till att skolan behöver ha neutral klädsel. Han menar att slöjan kan ses som en symbol för hedersförtryck och vill undvika att lärares klädsel påverkar flickor. 
– Den kan förstärka vissa värderingar. Till exempel hederskultur. Det vill säga föräldrar till en viss kultur där man bär slöja, säger Tommy Källarsson.

Enligt Nina Jakku är argumentet om att det finns en koppling mellan slöja och hedersförtryck vanligt förekommande i motioner som denna. Men några konkreta belägg för sambandet saknas ofta. Detta gäller även Medborgerlig Samlings förslag, menar hon. 
– För motionsskrivare som dessa handlar religionsfrihet om rätten att slippa religion, eller rätten att slippa viss sorts religion. Det finns båda delar i religionsfriheten, både rätten att utöva den och rätten att slippa utöva den. Just rätten att utöva den är de inne och nafsar på här, hävdar Nina Jakku.

Om två veckor fattar Järfälla kommunfullmäktige beslut om Medborgerlig Samlings förslag. Då kommunförvaltningen anser att förslaget strider mot lagen kommer partiet varken kämpa för motionen eller yrka bifall. 
– Däremot kommer vi att klargöra vår syn på saken. Varför vi borde ha en neutral klädkod, säger Tommy Källarsson.

Elever i Jakobsberg tycker till om förslaget

Vad tycker då eleverna själva om förslaget? Elever på Drottning Blankas gymnasium i Jakobsberg berättar om sina tankar.

Tuva Ekman går Barn- och fritidsprogrammet på Drottning Blankas gymnasium. Foto: Cornelia Möller

Vad tycker du om en neutral klädkod för skolanställda, som förbjuder religiös och politisk klädsel?

– Vi studenter skulle inte jobba bättre för att de införde neutral klädsel. Visst, om någon skulle ha på sig en nazisttröja kanske det skulle trigga folk annars tror jag inte att någon skulle påverkas av vad någon har på sig, menar Tuva Ekman på Barn- och fritidsprogrammet.

– Lärarna får uttrycka sin religion på det sättet de vill, bara de inte diskriminerar någon. Så länge lärarna inte kritiserar mig eller någon annans religion så skulle det inte påverka mig, säger Yasmin Abbas Ali på Naturprogrammet.

– Jag vill bli lärare när jag blir äldre. Om ett sånt här förslag skulle gå igenom skulle det hindra mig att ha på mig min sjal och långklänning, då skulle jag inte kunna bli lärare. Det skulle stoppa min yrkesframtid, berättar Aaliya Mao på Samhällsprogrammet.

 • Så här sammanfattar Kommunstyrelseförvaltningen utredningen av förslaget:
  Sammanfattningsvis kan sägas att; utifrån de verksamheter som Järfälla kommun bedriver samt de lagar som kommunen ska förhålla sig till som arbetsgivare, går det inte att motivera en neutral klädpolicy för medarbetare så som motionärerna föreslår utan att inskränka på de mänskliga rättigheterna och riskera att indirekt diskriminera vissa grupper. Krav om särskilda kläder kan dock ställas för de verksamheter där det bedöms som proportionerligt i förhållande till andra lagkrav och därmed finns ett berättigat syfte.
  Läs mer här

 • Skurups kommunfullmäktige förbjöd 2019 huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som syftar till att dölja elever och personal på kommunens förskolor. Beslutet granskades och fälldes då av Diskrimineringsombudsmannen.
  Läs mer om fallet här

 • 2021 behandlade EU-domstolen fall gällande neutralitetspolicys och huruvida de kan anses vara diskriminerande. Domstolen konstaterar att policys likt den i förslaget kan vara indirekt diskriminerande då de ”statistisk sett nästan uteslutande berör kvinnliga arbetstagare som bär huvudduk på grund av sin muslimska tro”.
  Läs mer om EU-domstolens beslut här

Tilda Wendefors
tilda.wendefors@jakobsbergsfolkhogskola.se

Cornelia Möller
cornelia.möller@jakobsbergsfolkhogskola.se