NyheterSamhälleSenaste

Polisen varnar: risk för ökat antal mordbränder

Sten Andersson är strateg på Attunda brandkår. Bild: Pressbild.

I samband med polisens framgångar i att beslagta sprängämnen väntar ett nytt hot runt hörnet. Polisen varnar om framtida mordbränder från gängkriminella. Attunda brandkår berättar om vikten av ett tätare samarbete med polisen i Järfälla.

174 sprängningar har inträffat i Sverige sedan början av 2023, enligt en sammanställning gjord av SVT. 2024, ett år senare, och polisen har beslagtagit stora mängder sprängämnen och förhindrat fler sprängningar än någonsin förr. Polisens förhoppning är att detta ska innebära en minskning av sprängningar i Sverige framöver.

När det blivit svårare för kriminella att undanhålla sprängämnen och egenbyggda bomber finns nu en risk att de i större utsträckning kommer att använda sig av ett nytt tillvägagångssätt: mordbränder.

– Det är en utmaning att reglera brandfarliga vätskor, det hade kanske varit bra om det gick på något sätt. Men det finns överallt i samhället så jag har svårt att se hur man ska göra, säger Sten Andersson, strateg på Attunda brandstation.

Polisen utlyste den 22 april en varning för en potentiell ökning av mordbränder. I år har det redan skett flera mordbränder runt om i Sverige, polisen har med hjälp av allmänheten och tips lyckats hindra flertalet misstänkta anlagda bränder. Sten Andersson ser ingen ökning av bränder i kommunen i nuläget, något som skulle kunna ändras om polisens farhåga blir sann. Av de bränder som sker i Järfälla är endast ett mindre antal anlagda, skulle anlagda bränder användas i kriminella syften kommer det därför att påverka statistiken markant.

Sten Andersson berättar även om den nya rollen som brandkåren i Järfälla fått på grund av gängen, sprängningar och mordbränder.

– Vårt mindset är egentligen olyckor och vi är där för att hjälpa människor. Men de medvetna handlingarna från gäng är vi inte så vana vid, och det känns inte bra. 

Han fortsätter: 
– Det krävs mycket förberedelser för att jobba under hot, och det är väldigt viktigt att jobba nära polisen. De har mycket expertis när det kommer till att jobba mot antagonister och polisen är jätteduktig.

Text: Elias Ben Chabaane
elias.chaabane@jakobsbergsfolkhogskola.se