FamiljNyheterPolitikSamhälle

Trots positiva resultat – minskade resurser till brottsförebyggande arbete

Idrott är ett av flera exempel på positiva fritidsaktiviteter. Personerna på bilden har ingenting med artikelns nyhetsinnehåll att göra. Foto: Emelie Muntrakis

Järfälla kommun har fått statligt stöd för att minska risken att barn och unga dras in i eller drabbas av kriminalitet. Trots positiva resultat finns det i dagsläget inga planer på en förlängning av det statliga bidraget. I Järfälla kommun innebär det både höjda skatter och minskade resurser.

Föräldragrupper, fritidsaktiviteter och sommarjobb som är anpassade efter ungdomarnas behov. Det är några exempel på stöd som ungdomar i Järfälla har erbjudits, i syfte att minska risken för att barn och unga dras in i kriminalitet.
– Vi måste vända på den negativa utvecklingen som vi ser i samhället idag, säger Malin Rasmussen som är områdeschef för Stöd och behandling på Socialförvaltningen i Järfälla kommun. 

Järfälla kommun har drivit flera projekt som finansierats med statligt bidrag. Bidragen har delats ut till kommuner inom ramen för en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Kommunen har valt att fokusera på väldigt tidiga insatser – redan vid minsta bekymmer får barn och föräldrar ett stöd anpassat efter deras situation. Detta gäller exempelvis barn och ungdomar som inte trivs i skolan eller saknar positiva fritidsaktiviteter.
– Det förebyggande tidiga stödet kräver en väldigt liten insats som kan göra stor skillnad i förläggningen, säger Malin Rasmusson. 

Trots att det brottsförebyggande arbetet kräver långsiktigt och uthålligt arbete upplever Malin Rasmussen att Järfälla kommun har en bra grundstruktur som gör att de har kunnat komma igång relativt snabbt. Det handlar om att nå ut med information och använda de resurser som finns inom kommunen. En avgörande del är att socialförvaltning, skola, polis och fritidsverksamhet samarbetar med varandra. Slutrapporten är inte klar men så här långt ser det ut som att kommunen når de uppsatta målen med satsningen.
– Projekten har gett positiva resultat på kort tid. Vi har nått ut till en målgrupp som vi vanligtvis har svårt att nå, och föräldrar som vi har jobbat med uppfattar att de får hjälp. 

Socialstyrelsen som fått uppdraget från regeringen och förmedlat medlen har gjort en redovisning av 2022 års uppdrag. Även den visar på positiva resultat. En utmaning som lyfts av kommunerna är att det är svårt att planera långsiktiga insatser med statsbidrag som fördelas årligen under en begränsad period. Nu finns inga planer på att alls förlänga det statliga bidraget som delats ut mellan 2021 och 2023. 

Detta innebär att kommunen behöver skjuta in egna medel för att kunna fortsätta det brottsförebyggande arbetet. I budgeten som kommunfullmäktige i Järfälla har klubbat igenom framgår det att kommunen vill fortsätta satsningen och de har i sin budget för nästa år lagt in poster för att delvis kompensera för de indragna statliga bidragen. Den planerade skattehöjningen ska bidra till finansieringen. 

– Det finns en politisk vilja och vi kommer att fortsätta men vi vet inte hur eller i vilken form, avslutar Malin Rasmussen.

Text och bild: Emelie Muntrakis
emelie.muntrakis@jakobsbergsfolkhogskola.se