FamiljNyheterSamhälleSenaste

Prata sex med sitt barn – hur gör man?

Hur vanligt är det att föräldrar pratar om sex med sina barn? För lite enligt RFSU:s senaste undersökning. Järfälla i Fokus har pratat med Viksjöskolans skolsköterska Charlotte Kihl-Hogevall, om hur man bäst tar sexsnacket.

“Nu satsar RFSU på föräldrar – för att fler ska våga snacka, även om det blir stelt.”
Så skriver RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) i ett pressmeddelande. I deras senaste undersökning utreds nämligen hur föräldrar pratar med sina barn om sex och relationer. Trots att 9 av 10 svenskar ställer sig positiva till sådana samtal – är det bara hälften som tar initiativet till dem. RFSU uppmanar nu föräldrar att ta snacket med sina barn. 

Undersökningen har florerat och diskuterats flitigt i medier. I ett inslag ur P1:s Studio Ett gästar Pelle Ullholm, sakkunnig på RFSU. Enligt honom ligger ansvaret på föräldern, men att dialogen kan se ut på flera sätt. Han poängterar att det viktigaste är att öppna upp för samtal. 
– Man kan ha viss information, sen kan man hänvisa vidare. Till chattar, ungdomsmottagningar på nätet, eller fysiska platser, säger Ullholm. 

Charlotte Kihl-Hogevall arbetar som skolsköterska på Viksjöskolan i Järfälla kommun. Hon upplever att det skett ett skifte i hur unga anförtror sig till vuxna i dessa frågor, att de är mer privata och håller saker för sig själva. Sociala medier och nätporr tror Charlotte Kihl-Hogevall är en bidragande orsak till detta. Att sex nu är så tillgängligt kan vilseleda unga till att tro att de har all kunskap de behöver, information som oftast är felaktig. 
– De frågor jag får av unga är ofta influerade av sex på nätet och vad de har sett i filmer, vilket ger en förvrängd bild. 
Hon menar att konsekvenserna är att unga går in i sexuella relationer med orealistiska förväntningar. 

Charlotte Kihl-Hogevall tycker RFSU gör rätt i att uppmana föräldrar till att ta initiativ, men poängterar att det är viktigt att känna in sitt barn, att inte tvinga sig på. Hon tror på något hon väljer att kalla för ”gummiband-principen” – om man öppnar upp för samtalet på ett lättsamt sätt, utan några krav på svar, tenderar barnet att söka sig tillbaka. 
– Släng inte ut “har du haft sex?” som konversationsstartare. Börja istället prata lätt. Har barnet haft sex och samlevnadsundervisning kan du fråga vad barnet tyckte och gå vidare från det. Var intresserad av deras värld. Var intresserad av deras tyckande och tänkande, säger Charlotte Kihl-Hogevall.

Charlotte Kihl-Hogevall. Bild: privat

Text: Iben Ljungmark
iben.ljungmark@jakobsbergsfolkhogskola.se